Yıllık Ders Müfredatı

Yıllık Ders Müfredatı2018-02-02T10:38:38+00:00

 1. SINIF

   
       
1.SINIF YILLIK ZORUNLU DERSLER
DERSİN KODU DERSİN ADI TPK  AKTS
TURK 103 Türk Dili 2 0 2 6
AİIT 101 Atatürk İlk. ve İnk.Tar. 2 0 2 6
YBD 109 Yabancı Dil I 2 0 2 6
HUK 111 Medeni Hukuk 4 0 4 10
HUK 121 Anayasa Hukuku 3 0 3 8
HUK 113 Hukuk Başlangıcı 2 0 2 6
HUK 125 Devlet Teorileri 2 0 2 6
HUK 123 Roma Hukuku 2 0 2 6
HUK 103 İktisat 2 0 2 6
YILLIK TOPLAM AKTS 60

 3. SINIF 

   
       
3.SINIF YILLIK ZORUNLU DERSLER
DERSİN KODU DERSİN ADI TPK  AKTS
HUK 321 İdari Yargılama Hukuku 2 0 2 6
HUK 315 Eşya Hukuku 3 0 3 8
HUK 313 Borçlar Hukuku (Ö.H.) 3 0 3 8
HUK 317 Medeni Usul Hukuku 3 0 3 8
HUK 371 Ticaret Hukuku I 3 0 3 6
HUK 331 Ceza Hukuku(Ö.H.) 3 0 3 6
HUK 361 Vergi Hukuku 3 0 3 6
3.SINIF 1.DÖNEM ZORUNLU DERSLER
DERSİN KODU DERSİN ADI TPK  AKTS
HUK 301 Hukuk Sosyolojisi 2 0 2 3
3.SINIF 1.DÖNEM SEÇMELİ DERSLER
DERSİN KODU DERSİN ADI TPK  AKTS
Seçmeli Ders 2 0 2 3
3.SINIF 2.DÖNEM ZORUNLU DERSLER
DERSİN KODU DERSİN ADI TPK  AKTS
HUK 302 Hukuk Felsefesi 2 0 2 3
3.SINIF 2.DÖNEM SEÇMELİ DERSLER
DERSİN KODU DERSİN ADI TPK  AKTS
Seçmeli Ders 2 0 2 3
YILLIK TOPLAM AKTS 60

 2. SINIF  

2.SINIF YILLIK ZORUNLU DERSLER
DERSİN KODU DERSİN ADI TPK AKTS
YBD 209 Yabancı Dil II 2 0 2 6
HUK 231 Ceza Hukuku (G.H.) 3 0 3 6
HUK 241 İdare Hukuku 3 0 3 6
HUK 213 Borçlar Hukuku (G.H.) 4 0 4 6
HUK 217 Milletlerarası Hukuk 2 0 2 6
HUK 261 Maliye (Mali Hukuk) 2 0 2 6
HUK 207 Türk Hukuk Tarihi 2 0 2 6
2.SINIF 1.DÖNEM SEÇMELİ DERSLER
DERSİN KODU DERSİN ADI TPK AKTS
Seçmeli Ders 2 0 2 3
Seçmeli Ders 2 0 2 3
2.SINIF 2.DÖNEM ZORUNLU DERSLER
DERSİN KODU DERSİN ADI TPK AKTS
HUK 218 Hukuk Metedolojisi 2 0 2 3
2.SINIF 2.DÖNEM SEÇMELİ DERSLER
DERSİN KODU DERSİN ADI TPK AKTS
Seçmeli Ders 2 0 2 3
YILLIK TOPLAM AKTS 60

 4. SINIF

4.SINIF YILLIK ZORUNLU DERSLER
DERSİN KODU DERSİN ADI TPK AKTS
HUK 419 Devletler Özel Hukuku 3 0 3 8
HUK 471 Ticaret Hukuku II 4 0 4 8
HUK 415 Miras Hukuku 2 0 2 6
HUK 417 İcra-İflas Hukuku 3 0 3 8
HUK 431 Ceza Usul Hukuku 3 0 3 8
HUK 425 İş ve Sosyal GüvenlikHuk. 4 0 4 8
HUK 421 Adli Tıp 1 0 1 2
HUK 429 İnsan Hakları ve Ul. Korun. 2 0 2 4
4.SINIF 1.DÖNEM SEÇMELİ DERSLER
DERSİN KODU DERSİN ADI TPK AKTS
Seçmeli Ders 2 0 2 3
4.SINIF 2.DÖNEM ZORUNLU DERSLER
DERSİN KODU DERSİN ADI TPK AKTS
HUK 402 Uluslar arası Örgütler 2 0 2 2
4.SINIF 2.DÖNEM SEÇMELİ DERSLER
DERSİN KODU DERSİN ADI TPK AKTS
Seçmeli Ders 2 0 2 3
YILLIK TOPLAM AKTS 60