Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 09.07.1997 tarih ve 4282 sayılı kanunla 1997-1998 öğretim yılında faaliyetine başlamıştır. Eğitim dönemi, yıllık ve dönemlik derslerden oluşan,yıllık ve her bir yıl, iki döneme ayrılarak 8 yarıyıllık akademik programı kapsamaktadır.

Eğitim dili Türkçedir.

Hukuk eğitiminin temelini kapsayan derslerin yanı sıra, siyasi tarih, inkılâp tarihi, ekonomi, istatistik, dış ticaret, muhasebe, bilgisayar gibi genel kültüre ve öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik dersler de verilmektedir.

Ayrıca, kendi alanlarında otorite çok değerli bilim adamları tarafından birçok değişik alanlarda verilen seçmeli derslerle de öğrencilerin kendilerini geliştirmesi ve meslek hayatına en iyi şekilde hazırlanmaları sağlanmaktadır. Bu derslerin yanı sıra, bilginin hızla yayıldığı ve paylaşıldığı dünyamızda, uluslararası ve karşılaştırmalı hukuktaki gelişmeleri yakından takip edebilmeleri için öğrencilerimizin ve mezunlarımızın “güncel bilgi ve becerilerle” donatılmış olması son derece önemlidir. Bu doğrultuda, kaliteli bir hukuk eğitiminin yanında iyi derecede yabancı dil bilen hukukçular yetiştirmek amacıyla Fakültemizde, yabancı dil dersleri de okutulmaktadır.

Fakültemiz tarafından verilen hukuk eğitimi ile avukat, hâkim, savcı, noter, hukuk danışmanı ve idareciler yetiştirilmesi, bununla birlikte mezunlarına, yaşamlarının her alanında hukukun evrensel değerlerini bir erdem olarak sahiplenen yurttaşlık bilincinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Fakültemizin temel hedefi, yasal mevzuat çerçevesinde teori ile pratiği birleştiren; insana, insan haklarına, adalet ve hakkaniyete sahip çıkan, toplumda karşılaşılan sorunları sorgulayan, o sorunlara çözüm üreten hukukçular yetiştirmektir.

Fakültemiz, ulusal ve uluslararası çevrimiçi veri tabanları da dâhil olmak üzere kitap, monografi, süreli yayınlar gibi geniş kaynağa sahip hukuk kütüphanesi ve internet odası ile de öğrencilerimize, derslerine ve ders dışında kişisel gelişimlerine yönelik araştırmalarında yardımcı olabilecekleri, kendilerini geliştirme imkânı yakalayabilecekleri, ulusal ve uluslararası çalışmaları takip edebilecekleri modern bir ortam sunmaktadır.

Ayrıca Üniversitemiz, verilen kaliteli hukuk eğitimi yanında, öğrencilerimizin sosyal hayatlarını geliştirerek devam ettirmeleri amacıyla ilgi alanlarına ilişkin kulüpler ve spor merkezini de barındırmaktadır.

Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU
Dekan (Uhdesinde)