×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

 

No

Program Yeterlilikleri

1

Çeşitli hukuk disiplinlerine ilişkin kavram ve kurumları ve bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar.

2

Hukuk metodolojisi ile yorum yöntemlerinin bilgisine sahiptir.

3

Hukukun her bölümünde onunla ilgili yasal düzenlemelerden, yargı organlarının kararlarından, bunların gelişiminden ve bunlarla ilgili olarak bilimsel değerlendirmelerden haberdardır.

4

Hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları sıralar.

5

Mevzuat metinlerini, yargı kararlarını ve bilimsel kaynakları hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle inceler, yorumlar, değerlendirir.

6

Mevzuat metinleri, yargı kararları ve bilimsel kaynaklardan hareketle hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları çözer.

7

Hukuki uyuşmazlıkları mevzuat metinleri, yargı kararları ve doktrindeki görüşleri değerlendirerek çözüme kavuşturur.

8

Hukuk uygulamasında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

9

Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.

10

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri izleyerek değerlendirir

11

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

12

Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.

13

Hukukla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü olarak aktarır.

14

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.

15

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

16

Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

17

Türkiye Cumhuriyeti'nin toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Anayasa?nın Başlangıcı?nda belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliğini savunur ve korur.

18

Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışına sahiptir.

19

Somut uyuşmazlıkların adil biçimde çözülmesini sağlamaya çalışma, hukuki düzenlemeleri takip etme ve bu çerçevede yargılama sürecinde yer alabilecek alt yapıya sahiptir.

20

Evrensel hukuk ilkelerini özümsemiş; hukuksal sorunları olan ve olması gereken hukuk açısından algılama ve çözme yetkinliğine sahiptir.

 

 

Program Yeterlilikleri

       
Dersler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TURK101 2 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 2 2 2 4 4 4 2 2 4
HIST201 3 2 4 2 3 3 2 2 3 2 2 3 4 3 1 2 4 2 3 3
ENG109 2 4 2 4 2 3 2 4 3 3 2 3 2 3 2 4 3 2 3 4
HUK141 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3
HUK143 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
HUK145 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4
HUK147 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3
HUK149 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4
HUK151 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4
HUK153 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4
TURK102 2 2 2 1 2 2 3 4 3 2 3 2 2 1 1 2 2 2 4 2
HIST202 2 2 2 2 1 2 3 3 3 4 2 4 1 2 2 3 4 3 2 3
ENG110 2 3 2 2 3 1 3 4 1 4 2 4 2 3 2 3 2 4 2 4
HUK142 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
HUK144 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3
HUK146 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4
HUK148 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3
HUK150 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4
ESR101 2 1 1 1 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 1 1 2 3 2
ENG209 2 3 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 2 2 1 1 1
HUK271 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4
HUK273 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3
HUK275 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
HUK277 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3
HUK279 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4
HUK281 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3
HUK283 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3
HUK285 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3
HUK287 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3
HUK289 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3
HUK293 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4
ENG210 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 3
HUK272 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3
HUK274 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4
HUK276 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3
HUK278 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3
HUK280 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3
HUK282 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4
HUK284 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3
HUK286 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
HUK288 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3
HUK290 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
HUK341 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4
HUK343 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
HUK345 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4
HUK347 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
HUK349 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4
HUK351 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 34 3
HUK353 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3
HUK355 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4
HUK327 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3
HUK329 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
HUK333 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3
HUK335 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
HUK337 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3
HUK339 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4
HUK357 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3
HUK359 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
HUK342 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4
HUK344 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4
HUK346 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4
HUK348 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4
HUK350 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3
HUK352 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
HUK354 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3
HUK356 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4
HUK326 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3
HUK328 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
HUK330 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4
HUK332 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3
HUK334 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4
HUK336 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
HUK340 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3
HUK358 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3
HUK403 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4
HUK405 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4
HUK407 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
HUK409 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3
HUK411 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4
HUK413 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3
HUK433 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3
HUK437 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
HUK401 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4
HUK443 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3
HUK445 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4
HUK447 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4
HUK449 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
HUK453 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4
HUK404 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3
HUK406 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3
HUK408 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3
HUK410 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4
HUK412 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4
HUK414 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3
HUK438 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3
HUK416 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4
HUK418 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3
HUK420 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4
HUK422 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3
HUK424 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3
HUK428 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4

Ders ve Program Yeterlilikleri İlişkisi

0 en az, 4 en yüksek katkıyı göstermektedir.

Program Yeterliliklerinin TYÇÇ Alan Yeterlilikleri ile İlişkisi

TYYÇ Hukuk Lisans Temel Alanı Yeterlilikleri

Program Yeterlilikleri

Çeşitli hukuk disiplinlerine ilişkin kavram ve kurumları ve bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar

Öğrenciler çeşitli hukuk disiplinlerine ilişkin kavram ve kurumları ve bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralama yeterliliğine sahip olur.

Hukuk metodolojisi ile yorum yöntemlerinin bilgisine sahiptir.

Hukuk Fakültesi öğrencileri hukuk metodolojisi ile yorum yöntemlerinin bilgisine sahiptir.

Hukukun her bölümünde onunla ilgili yasal düzenlemelerden, yargı organlarının kararlarından, bunların gelişiminden ve bunlarla ilgili olarak bilimsel değerlendirmelerden haberdardır.

Hukuk Fakültesi öğrencileri hukukun her bölümünde onunla ilgili yasal düzenlemelerden, yargı organlarının kararlarından, bunların gelişiminden ve bunlarla ilgili olarak bilimsel değerlendirmelerden haberdardır.

Hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları sıralar.

Öğrenciler hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları sıralamayı öğrenir.

Mevzuat metinlerini, yargı kararlarını ve bilimsel kaynakları hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle inceler, yorumlar, değerlendirir.

Hukuk Fakültesi öğrencileri mevzuat metinlerini, yargı kararlarını ve bilimsel kaynakları hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle inceler, yorumlar, değerlendirir

Mevzuat metinleri, yargı kararları ve bilimsel kaynaklardan hareketle hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları çözer

Hukuk Fakültesi öğrencileri mevzuat metinleri, yargı kararları ve bilimsel kaynaklardan hareketle hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları çözer

Hukuki uyuşmazlıkları mevzuat metinleri, yargı kararları ve doktrindeki görüşleri değerlendirerek çözüme kavuşturur.

Öğrenciler hukuki uyuşmazlıkları mevzuat metinleri, yargı kararları ve doktrindeki görüşleri değerlendirerek çözüme kavuşturur

Hukuk uygulamasında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

Öğrenciler hukuk uygulamasında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.

Hukuk Fakültesi öğrencileri sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri izleyerek değerlendirir.

Hukuk Fakültesi öğrencileri hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri izleyerek değerlendirir.

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

Öğrenciler hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.

Öğrenciler, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.

Hukukla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü olarak aktarır.

Hukuk Fakültesi öğrencileri hukukla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü olarak aktarır.

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.

Hukuk Fakültesi öğrencileri toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

Öğrenciler bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Öğrenciler hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

Türkiye Cumhuriyeti'nin toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Anayasa?nın Başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliğini savunur ve korur.

Öğrenciler Türkiye Cumhuriyeti'nin toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Anayasa?nın Başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliğini savunur ve korur.

Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışına sahiptir.

Hukuk Fakültesi öğrencileri hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışına sahiptir.

Somut uyuşmazlıkların adil biçimde çözülmesini sağlamaya çalışma, hukuki düzenlemeleri takip etme ve bu çerçevede yargılama sürecinde yer alabilecek alt yapıya sahiptir.

Hukuk Fakültesi öğrencileri somut uyuşmazlıkların adil biçimde çözülmesini sağlamaya çalışma, hukuki düzenlemeleri takip etme ve bu çerçevede yargılama sürecinde yer alabilecek alt yapıya sahiptir.

Evrensel hukuk ilkelerini özümsemiş; hukuksal sorunları olan ve olması gereken hukuk açısından algılama ve çözme yetkinliğine sahiptir.

Hukuk Fakültesi öğrencileri evrensel hukuk ilkelerini özümsemiş; hukuksal sorunları olan ve olması gereken hukuk açısından algılama ve çözme yetkinliğine sahiptir.