×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

UNVAN

AD SOYAD

ANABİLİM DALI

Prof. Dr.

 Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Prof. Dr.

İbrahim Sahir ÇÖRTOĞLU

Medeni Hukuk 

Prof. Dr.

Süha TANRIVER

Medeni Usul Hukuku ve İcra-İflas Hukuku

Prof. Dr.

Cemal OĞUZ

Medeni Hukuk

Prof. Dr.

Feriha Bilge TANRIBİLİR 

Milletlerarası Özel Hukuk

Prof. Dr. 

Mertol CAN

Ticaret Hukuku

(Emekli) Prof. Dr.

Erzan ERZURUMLUOĞLU

Medeni Hukuk

(Emekli) Prof. Dr.

Fırat ÖZTAN

Ticaret Hukuku

(Emekli) Prof. Dr. 

Bilge ÖZTAN

Medeni Hukuk

Doç. Dr. 

Emel BADUR

Medeni Hukuk

Doç. Dr. 

 Nesibe KURT KONCA

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku

Doç. Dr.

Gamze TURAN BAŞARA

Medeni Hukuk

Doç. Dr. 

H. Tolunay OZANEMRE YAYLA

Medeni Hukuk

Doktor Öğretim Üyesi

Şirin GÜVEN

Ticaret Hukuku

Doktor Öğretim Üyesi  Gülce GÜMÜŞLÜ TUNÇAĞIL     Milletlerarası Özel Hukuk

Doktor Öğretim Üyesi            İsmet MAZLUM                                         Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku