GÜZ DÖNEMİ
TÜRÜ KODU DERSİN ADI DERSİN KREDİSİ AKTS
ZORUNLU DERS HUK 557 Hukukta Yöntem 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 553 İş Hukukunun Temel Kavramları 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 547 Uluslararası Ticari Tahkim 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 555 İrtifak Hakları 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 588 Can Sigortaları 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 525 Üçlü Borç İlişkileri 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 538 Kanun Yolları 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 537 Haksız Rekabet ve Reklam Hukuku 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 562 İş Akdinin Feshi ve Hukuki Sonuçları 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 573 Kusursuz Sorumluluk 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 551 Tüketicinin Korunması Hukuku 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 595 Milletlerarası Ticaret Hukuku 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 517 Ölüme Bağlı Tasarruflar 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 543 Kira Sözleşmesi 3 0 3 7.5
SEMİNER HUK 590 0 7.5
BAHAR DÖNEMİ
TÜRÜ KODU DERSİN ADI DERSİN KREDİSİ AKTS
ZORUNLU DERS HUK 559 İnsan Haklarının Kavramsal ve Hukuki Boyutu 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 550 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 565 Uluslararası Aile Hukuku 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 504 Güncel Gelişmeler Işığında Adi Konkordato Hukuku 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 566 Genel İşlem Şartları 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 530 Taşıma Hukuku 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 542 Haksız Fiil Sorumluluğu 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 587 İcra ve İflas Hukukunda Temel Sorunlar 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 528 Sermaye Şirketleri 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 575 Borca Aykırılık ve Hukuki Sonuçları 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 522 Boşanma ve Boşanmanın Sonuçları 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 562 İş Akdinin Feshi ve Hukuki Sonuçları 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 548 Milletlerarası Usul Hukukundan Doğan Meseleler 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 516 Özel Hukukta Yorum 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 524 Eser Sözleşmesi 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 521 Çek Hukuku 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 518 Sigorta Hukukunda Zenginleşme Yasağı 3 0 3 7.5
SEMİNER HUK 590 0 7.5