Özel Hukuk Yüksek Lisans Eğitim Programı

Özel Hukuk Yüksek Lisans Eğitim Programı2018-05-31T13:42:21+00:00

GÜZ DÖNEMİ 

TÜRÜ

KODU

DERSİN ADI

DERSİN KREDİSİ

AKTS

ZORUNLU DERS

 HUK 557

Hukukta Yöntem

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 553

İş Hukukunun Temel Kavramları

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 547

Uluslararası Ticari Tahkim

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 555

İrtifak Hakları

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 588

Can Sigortaları

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 525

Üçlü Borç İlişkileri

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 538

Kanun Yolları

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 537

Haksız Rekabet ve Reklam Hukuku

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 562

İş Akdinin Feshi ve Hukuki Sonuçları

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 573

Kusursuz Sorumluluk

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 551

Tüketicinin Korunması Hukuku

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 595

Milletlerarası Ticaret Hukuku

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 517

Ölüme Bağlı Tasarruflar

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 543

Kira Sözleşmesi

3 0 3

7.5

SEMİNER

HUK 590

 

0

7.5

BAHAR DÖNEMİ

TÜRÜ

KODU

DERSİN ADI

DERSİN KREDİSİ

AKTS

ZORUNLU DERS

 HUK 559

İnsan Haklarının Kavramsal ve Hukuki Boyutu

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 550

İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 565

Uluslararası Aile Hukuku

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 566

Genel İşlem Şartları

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 530

Taşıma Hukuku

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 542

Haksız Fiil Sorumluluğu

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 587

İcra ve İflas Hukukunda Temel Sorunlar

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 528

Sermaye Şirketleri

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 575

Borca Aykırılık ve Hukuki Sonuçları

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 522

Boşanma ve Boşanmanın Sonuçları

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 548

Milletlerarası Usul Hukukundan Doğan Meseleler

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 516

Özel Hukukta Yorum

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 523

Ayni Teminat Sözleşmeleri

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 518

Sigorta Hukukunda Zenginleşme Yasağı

3 0 3

7.5

SEMİNER

HUK 590

 

0

7.5