×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM
GÜZ DÖNEMİ
TÜRÜ KODU DERSİN ADI DERSİN KREDİSİ AKTS
ZORUNLU DERS HUK 557 Hukukta Yöntem 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 553 İş Hukukunun Temel Kavramları 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 547 Uluslararası Ticari Tahkim 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 555 İrtifak Hakları 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 588 Can Sigortaları 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 525 Üçlü Borç İlişkileri 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 538 Kanun Yolları 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 537 Haksız Rekabet ve Reklam Hukuku 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 562 İş Akdinin Feshi ve Hukuki Sonuçları 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 573 Kusursuz Sorumluluk 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 551 Tüketicinin Korunması Hukuku 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 595 Milletlerarası Ticaret Hukuku 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 517 Ölüme Bağlı Tasarruflar 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 543 Kira Sözleşmesi 3 0 3 7.5
SEMİNER HUK 590 0 7.5
BAHAR DÖNEMİ
TÜRÜ KODU DERSİN ADI DERSİN KREDİSİ AKTS
ZORUNLU DERS HUK 559 İnsan Haklarının Kavramsal ve Hukuki Boyutu 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 550 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 565 Uluslararası Aile Hukuku 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 504 Güncel Gelişmeler Işığında Adi Konkordato Hukuku 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 566 Genel İşlem Şartları 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 530 Taşıma Hukuku 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 542 Haksız Fiil Sorumluluğu 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 587 İcra ve İflas Hukukunda Temel Sorunlar 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 528 Sermaye Şirketleri 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 575 Borca Aykırılık ve Hukuki Sonuçları 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 522 Boşanma ve Boşanmanın Sonuçları 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 562 İş Akdinin Feshi ve Hukuki Sonuçları 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 548 Milletlerarası Usul Hukukundan Doğan Meseleler 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 516 Özel Hukukta Yorum 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 524 Eser Sözleşmesi 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 521 Çek Hukuku 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 518 Sigorta Hukukunda Zenginleşme Yasağı 3 0 3 7.5
SEMİNER HUK 590 0 7.5