Özel Hukuk Yüksek Lisans Başvuru Koşulları

Özel Hukuk Yüksek Lisans Başvuru Koşulları2018-11-27T13:31:52+00:00

ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU KOŞULLARI

  • Asgari  ALES: 55 Puan ( EA) ,
  • Hukuk Fakültesi lisans programından mezun olmak,
  • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS) en az 50 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 50 eşdeğeri puan almış olmak, 

Bu şartları sağlayan adaylar aşağıda belirtilen esaslara göre değerlendirmeye alınacaktır. Başvuran adayların değerlendirmesi ALES puanı ve lisans not ortalamasına ek olarak uygulanacak yazılı veya sözlü sınava göre yapılacaktır.

YÜKSEK LİSANS DEĞERLENDİRME ESASLARI

Tezli Yüksek Lisans Programları: Adayların tezli yüksek programlarına giriş başarı puanı, ALES veya eşdeğer puanın %50’si, Lisans not ortalamasının %30’u EABD’ları tarafından ağırlıkları belirlenip yapılacak sözlü ve yazılı sınavlarının %20’sinin toplamı alınarak hesaplanır. Ağırlığı daha fazla olan sınav notu 40 ve üzerinde ve giriş başarı puanı 50 ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılır. Başarılı olan adaylar giriş başarı puanı en yüksekten başlayarak sıralanır ve belirlenen kontenjanlar dahilinde programlara yerleştirilir