×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1

Hukuk normlarının evrensel ve toplumsal temellerini ve etkilerini saptayabilme becerisi

2

Devlet ile toplum, devlet ile birey ve bireylerin kendi arasındaki hukuki ilişkileri tahlil edebilme becerisi

3

Hukuki sorunları belirleme, analiz etme ve soruna uygulanacak hukuk kurallarını tespit etme becerisi

4

Kavramsal düşünme, kavramsal ve pratik bilgileri yorumlayabilme ve hukuki sorunların çözümünde uygulayabilme becerisi

5

Ulusal ve uluslararası hukuk kaynaklarına ulaşabilme ve bu kaynakları somut olaylarda kullanabilme becerisi

6

Hukuki ilişkilerin düzenlenmesinde ve uyuşmazlıkların çözümünde sözlü ve yazılı etkili iletişim kurma becerisi ve hukuki durumları belgelendirme becerisi

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi

8

Çağın sosyal, ekonomik, politik ve hukuki sorunlarına ilgi duymak ve bu sorunlar hakkında bilgili olma ve bu doğrultuda olaylara disiplinler arası bir yaklaşımla bakabilme becerisi 

9

Hukuk alanında çalışma disiplini, mesleki ve etik sorumluluk bilinci 

10

Alanıyla ilgili yazılı ve sözlü bilimsel çalışmalar yapabilme becerisi

11

Hukuk alanıyla ilgili teknolojik temelli mesleki programları kullanabilme becerisi 

12

Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulayabilme becerisi

13

Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe ve maliye gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak

14

Hukuki sorunlara insan hakları temelinde yaklaşabilme becerisi

15

Mesleki ve sosyal alanlarda kolektif çalışma becerisine sahip olmak

16

Hukukun evrensel ilkeleri ışığında sosyal ve hukuksal sorunlara eleştirel bakabilme ve çözümler ortaya koyabilme becerisi