UNVAN

AD SOYAD

ANABİLİM DALI

Prof. Dr.

Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Prof. Dr.

Feriha Bilge TANRIBİLİR

Milletlerarası Özel Hukuk 

Prof. Dr.

İbrahim Sahir ÇÖRTOĞLU

Medeni Hukuk

Prof. Dr.

Cemal OĞUZ

Medeni Hukuk

Prof. Dr.

Mertol CAN 

Ticaret Hukuku

(Emekli) Prof. Dr.

Fırat ÖZTAN

Ticaret Hukuku

(Emekli) Prof. Dr.

Bilge ÖZTAN

Medeni Hukuk

(Emekli) Prof. Dr.

Erzan ERZURUMLUOĞLU

Medeni Hukuk