Özel Hukuk Doktora Eğitim Programı

Özel Hukuk Doktora Eğitim Programı2018-05-31T13:05:42+00:00

GÜZ DÖNEMİ

 TÜRÜ

KODU

DERSİN ADI

DERSİN KREDİSİ

AKTS

ZORUNLU DERS

 HUK 636

Hukuka Aykırılık

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 647

Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 653

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 644

İş Görme Sözleşmeleri

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 651

Adi Şirket

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 626

Evliliğin Genel Hükümleri

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 645

Borçlunun Temerrüdü ve Hukukî Sonuçları

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 622

Çek Hukuku

3 0 3

7.5

SEMİNER

HUK 690

 

0

7.5

 

 BAHAR DÖNEMİ

TÜRÜ

KODU

DERSİN ADI

DERSİN KREDİSİ

AKTS

ZORUNLU DERS

HUK 632

Hukukta Değer Teorisi

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 634

Çevre Sorumluluk Hukuku

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 646

Sorumluluk Sigortası

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 643

Kullandırma Sözleşmeleri

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 627

Uluslararası Tahkim

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 633

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 635

Sigorta Hukukunda Zenginleşme Yasağı

3 0 3

7.5

SEMİNER 

HUK 690

 

0

7.5