GÜZ DÖNEMİ
TÜRÜ KODU DERSİN ADI DERSİN KREDİSİ AKTS
ZORUNLU DERS HUK 636 Hukuka Aykırılık 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 647 Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 653 Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 644 İş Görme Sözleşmeleri 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 651 Adi Şirket 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 626 Evliliğin Genel Hükümleri 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 645 Borçlunun Temerrüdü ve Hukukî Sonuçları 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 622 Çek Hukuku 3 0 3 7.5
SEMİNER HUK 690 0 7.5
BAHAR DÖNEMİ
TÜRÜ KODU DERSİN ADI DERSİN KREDİSİ AKTS
ZORUNLU DERS HUK 632 Hukukta Değer Teorisi 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 634 Çevre Sorumluluk Hukuku 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 646 Sorumluluk Sigortası 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 643 Kullandırma Sözleşmeleri 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 627 Uluslararası Tahkim 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 633 Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 635 Sigorta Hukukunda Zenginleşme Yasağı 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 652 Medeni Yargılamaya Hakim Olan İlkeler 3 0 3 7.5
SEMİNER HUK 690 0 7.5