×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM
GÜZ DÖNEMİ
TÜRÜ KODU DERSİN ADI DERSİN KREDİSİ AKTS
ZORUNLU DERS HUK 557 Hukukta Yöntem 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 567 Suç Genel Teorisi 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 558 Anayasa Hukukunda Güncel Meseleler 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 540 Avrupa Birliği Vergi Sistemi 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 589 Uluslararası Hukukun Güncel Sorunları 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 593 Ceza Muhakemesi Evreleri 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 585 İdare Hukukunun Temel İlkeleri 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 569 Kamu Hukukunun Temelleri 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 526 Siyasi Partiler Hukuku 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 578 Tıp Ceza Hukuku 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 577 İdarenin Hukuki Denetimi 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 581 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 583 Vergilendirmenin Anayasal İlkeleri 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS RME 500 Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 3 7.5
SEMİNER HUK 590 0 7.5
BAHAR DÖNEMİ
TÜRÜ KODU DERSİN ADI DERSİN KREDİSİ AKTS
ZORUNLU DERS HUK 559 İnsan Haklarının Kavramsal ve Hukuki Boyutu 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 560 Kişilere Karşı Suçlar 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 539 Avrupa Birliği Kamu Maliyesi 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 545 Türk Ceza Hukukunda Ekonomik Suçlar ve Cezaları 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 534 Türkiye’nin Deniz Hukuku Sorunları 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 556 Ceza Muhakemesinde Koruma Tedbirleri 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 554 Anayasa Yargısında Denetim Mekanizmaları 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 568 Kamu Hizmeti Teorisindeki Güncel Gelişmeler 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 570 Enerji Hukuku 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 574 Hukuk ve Politika 3 0 3 7,5
SEÇMELİ DERS HUK 546 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 552 AİHM İçtihatları ve Vergilendirme 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 584 Çağdaş Hukuk Felsefesi Teorileri 3 0 3 7.5
SEMİNER HUK 590 0 7.5