Kamu Hukuku Yüksek Lisans Eğitim Programı

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Eğitim Programı2018-05-31T13:18:39+00:00

GÜZ DÖNEMİ

TÜRÜ

KODU

DERSİN ADI

DERSİN KREDİSİ

AKTS

ZORUNLU DERS

HUK 557

Hukukta Yöntem

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 567

Suç Genel Teorisi

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 558

Anayasa Hukukunda Güncel Meseleler

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 540

Avrupa Birliği Vergi Sistemi

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 589

Uluslararası Hukukun Güncel Sorunları

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 593

Ceza Muhakemesi Evreleri

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 585

İdare Hukukunun Temel İlkeleri

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 569

Kamu Hukukunun Temelleri

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 526

Siyasi Partiler Hukuku

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 578

Tıp Ceza Hukuku

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 577

İdarenin Hukuki Denetimi

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 581

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 583

Vergilendirmenin Anayasal İlkeleri

3 0 3

7.5

SEMİNER

HUK 590

 

0

7.5

 

BAHAR DÖNEMİ

TÜRÜ

KODU

DERSİN ADI

DERSİN KREDİSİ

AKTS

ZORUNLU DERS

HUK 559

İnsan Haklarının Kavramsal ve Hukuki Boyutu

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 560

Kişilere Karşı Suçlar

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 539

Avrupa Birliği Kamu Maliyesi

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 534

Türkiye’nin Deniz Hukuku Sorunları

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 556

Ceza Muhakemesinde Koruma Tedbirleri

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 554

Anayasa Yargısında Denetim Mekanizmaları

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 568

Kamu Hizmeti Teorisindeki Güncel Gelişmeler

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 570

Enerji Hukuku

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 574

Hukuk ve Politika

3 0 3

7,5

SEÇMELİ DERS

HUK 546

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 552

AİHM İçtihatları ve Vergilendirme

3 0 3

7.5

SEMİNER

HUK 590

 

0

7.5