GÜZ DÖNEMİ
TÜRÜ KODU DERSİN ADI DERSİN KREDİSİ AKTS
ZORUNLU DERS HUK 557 Hukukta Yöntem 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 567 Suç Genel Teorisi 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 558 Anayasa Hukukunda Güncel Meseleler 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 540 Avrupa Birliği Vergi Sistemi 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 589 Uluslararası Hukukun Güncel Sorunları 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 593 Ceza Muhakemesi Evreleri 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 585 İdare Hukukunun Temel İlkeleri 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 569 Kamu Hukukunun Temelleri 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 526 Siyasi Partiler Hukuku 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 578 Tıp Ceza Hukuku 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 577 İdarenin Hukuki Denetimi 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 581 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 583 Vergilendirmenin Anayasal İlkeleri 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS RME 500 Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 3 7.5
SEMİNER HUK 590 0 7.5
BAHAR DÖNEMİ
TÜRÜ KODU DERSİN ADI DERSİN KREDİSİ AKTS
ZORUNLU DERS HUK 559 İnsan Haklarının Kavramsal ve Hukuki Boyutu 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 560 Kişilere Karşı Suçlar 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 539 Avrupa Birliği Kamu Maliyesi 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 545 Türk Ceza Hukukunda Ekonomik Suçlar ve Cezaları 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 534 Türkiye’nin Deniz Hukuku Sorunları 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 556 Ceza Muhakemesinde Koruma Tedbirleri 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 554 Anayasa Yargısında Denetim Mekanizmaları 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 568 Kamu Hizmeti Teorisindeki Güncel Gelişmeler 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 570 Enerji Hukuku 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 574 Hukuk ve Politika 3 0 3 7,5
SEÇMELİ DERS HUK 546 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 552 AİHM İçtihatları ve Vergilendirme 3 0 3 7.5
SEÇMELİ DERS HUK 584 Çağdaş Hukuk Felsefesi Teorileri 3 0 3 7.5
SEMİNER HUK 590 0 7.5