×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

KAMU HUKUKU DOKTORA PROGRAMI

Kamu Hukuku Doktora Programının temel amacı, tezli hukuk yüksek lisans programından mezun olan hukukçuların bağımsız bilimsel araştırma yapma, hukuki meseleleri ve verileri geniş ve derin bir bakış açısıyla ele alarak analiz etme ve yeni öneriler geliştirme becerisini kazandırmadır.

Program, amaca uygun olarak, Anayasa Hukuku, Ceza ve Ceza Usul Hukuku, Mali Hukuk ve Milletlerarası Hukuk bilim dallarında güncel hukuki meseleleri konu alan derslerden oluşturulmuştur. Dersler Hukuk Fakültesinin her biri alanında uzman güçlü kadrosu tarafından verilmektedir.

Kamu Hukuku Doktora Programında öğrenciler iki zorunlu beş seçmeli ders, bir seminer dersinden başarılı olduklarında yeterlik sınavına girmeye hak kazanmaktadırlar. Daha sonra öğrenciler danışman nezaretinde hazırladıkları doktora tezini tamamladıkları takdirde programdan mezun olabilmektedirler.

Öğrenciler ilgi duydukları bilim dallarındaki dersleri kontenjanlar ölçüsünde seçerek kendi programlarını belirleyebilirler. Bu suretle öğrencilerimizin bilimsel araştırma becerisini kazanmalarının yanı sıra diledikleri alan veya alanlarda uzmanlaşmalarının önü açılmaktadır.