GÜZ DÖNEMİ

TÜRÜ

KODU

DERSİN ADI

DERSİN KREDİSİ

AKTS

ZORUNLU DERS

HUK 636

Hukuka Aykırılık

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 601

Hükümet Sistemleri

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 605

Kamu Maliyesinin Sorunları

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 649

Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 655

Ceza Hukukunda Taksirli Suçlar

3 0 3

7.5

SEMİNER

HUK 690

 

0

7.5

 

BAHAR DÖNEMİ

TÜRÜ

KODU

DERSİN ADI

DERSİN KREDİSİ

AKTS

ZORUNLU DERS

HUK 632

Hukukta Değer Teorisi

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 602

Anayasa Değişikliklerinin Yargısal Denetimi

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 606

Vergi Hukuku Sorunları

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 648

Deniz Yetki Alanı Sınırlandırma Hukuku

 

 

SEÇMELİ DERS

HUK 650

Çok Failli Suçlar

3 0 3

7.5

SEÇMELİ DERS

HUK 610

Kriminolojik Açıdan Suç ve Ceza Politikası

3 0 3

7.5

SEMİNER

HUK 690

 

0

7.5