Dergi Hakkında

Dergi Hakkında 2017-10-25T08:51:59+00:00

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

 

Çankaya Üniversitesi Adına Sahibi

Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU, Rektör, Çankaya Üniversitesi

Editör

Prof. Dr. Mehmet TURHAN

Yardımcı Editör

Yrd. Doç. Dr. İlker KILIÇ, Yrd. Doç. Dr. Uğur BAYILLIOĞLU

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Ar. Gör. Aziz Erman BAYRAM

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Mehmet TURHAN                              

Yrd. Doç. Dr. Emel BADUR                 Yrd. Doç. Dr. Gamze TURAN BAŞARA 

Yrd. Doç. Dr. İlker KILIÇ                    Yrd. Doç. Dr. Uğur BAYILLIOĞLU

 

 

Danışma Kurulu *

Doç. Dr. Cahit ABDULLAHZADE, Ankara Üniversitesi                          Prof. Dr. Erdal ONAR, Bilkent Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Berat Lale AKKUTAY, Gazi Üniversitesi                          Yrd. Doç. Dr. H. Tolunay OZANEMRE YAYLA, Çankaya Üniversitesi 
Yrd. Doç. Dr. Emel BADUR, Çankaya Üniversitesi                               Doç. Dr. Cüneyt OZANSOY, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ, Çankaya Üniversitesi                                  Yrd. Doç. Dr. Nizam ÖNEN, Mustafa Kemal Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr.G. Çağlar ÇOPUROĞLU, Çankaya Üniversitesi                   Prof. Dr. Ergun ÖZBUDUN, İstanbul Şehir Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa ERDOĞAN, İstanbul Ticaret Üniversitesi                    Prof. Dr. Bilge ÖZTAN, Çankaya Üniversitesi
Prof. Dr. Erzan ERZURUMLUOĞLU, Çankaya Üniversitesi                      Prof. Dr. Fırat ÖZTAN, Çankaya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. İ. Uğur ESGÜN, Akdeniz Üniversitesi                              Prof. Dr. Doğan SOYASLAN, Çankaya Üniversitesi 
Prof. Dr. Nadi GÜNAL, Ankara Üniversitesi                                        Prof. Dr. Bilge TANRIBİLİR, Gazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Şirin GÜVEN, Çankaya Üniversitesi                                Prof. Dr. Süha TANRIVER, Ankara Üniversitesi
Dr. Emre KAYHAN, Çankaya Üniversitesi                                            Prof. Dr. Mehmet TURHAN, Çankaya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Elvan KEÇELİOĞLU, Çankaya Üniversitesi                        Yrd. Doç. Dr. Eser US, Çankaya Üniversitesi 
Yrd. Doç. Dr. Nesibe KURT KONCA, Çankaya Üniversitesi                     Yrd. Doç. Dr. Cem Duran UZUN, Çankaya Üniversitesi 
Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU, Çankaya Üniversitesi                 Prof. Dr. Mustafa Tören YÜCEL, Çankaya Üniversitesi 
Prof. Dr. Cemal OĞUZ, Gazi Üniversitesi                                            Prof. Dr. Yahya Kazım ZABUNOĞLU, Çankaya Üniversitesi

   

 

 

 

 


*Danışma Kurulu’ndaki isimler soyadlarına göre alfabetik sırayla yazılıdır.

 

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ ALAN EDİTÖRLERİ LİSTESİ

MEDENİ HUKUK

PROF. DR. ERZAN ERZURUMLUOĞLU                              ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

PROF. DR. BİLGE ÖZTAN                                                     ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

PROF. DR. CEMAL OĞUZ                                                    GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

ANAYASA HUKUKU

PROF. DR. ERDAL ONAR                                                     BİLKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

PROF. DR. MEHMET TURHAN                                            ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

PROF. DR. MUSTAFA ERDOĞAN                                       İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

TİCARET HUKUKU

PROF. DR. FIRAT ÖZTAN                                                     ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 

CEZA HUKUKU

PROF. DR. DOĞAN SOYASLAN                                          ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

DEVLETLER GENEL  HUKUKU

DOÇ. DR. CAHİT ABDULLAHZADE                                     ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

DEVLETLER ÖZEL HUKUKU

PROF. DR. BİLGE TANRIBİLİR                                              GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İŞ HUKUKU

PROF. DR. HAMDİ MOLLAMAHMUTOĞLU                     ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İDARE HUKUKU

DOÇ. DR. CÜNEYT OZANSOY                                              ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

MEDENİ USUL HUKUKU

PROF. DR. SÜHA TANRIVER                                                ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

ROMA HUKUKU

PROF. DR. NADİ GÜNAL                                                     ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

MALİ HUKUK

PROF. DR. NURETTİN BİLİCİ                                                ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Eski Çankaya University Journal of Law  dergisi sayılarını ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.