Haberler ve Etkinlikler

Haberler ve Etkinlikler2018-10-15T08:08:58+00:00
 • Dr. Öğr. Üyesi Eser US 16-17 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul’da düzenlen “İletişim Teknolojilerinin Toplumsal Etkileri” adlı toplantıya “Evrensel Hizmet Kavramı ve Geleceği” adlı tebliğ ile katılmıştır.
 • Dr. Öğr. Üyesi H. Tolunay OZANEMRE YAYLA 17-18 Kasım 2017 tarihlerinden İzmir’de düzenlenen “İzmir Medeni Hukuk Günleri I Miras Hukuku Sempozyumu” adlı sempozyuma “Mirasçıların Müteselsil Sorumluluğunun Kapsamı” adlı tebliğ ile katılmıştır.
 • Dr. Öğr. Üyesi Gamze TURAN BAŞARA 17-18 Kasım 2017 tarihlerinde İzmir’de düzenlenen “İzmir Medeni Hukuk Günleri I Miras Hukuku Sempozyumu” adlı sempozyuma “Miras Hukuku Bakımından Ceninin Durumunun Değerlendirilmesi” adlı tebliğ ile katılmıştır.
 • Dr. Öğr. Üyesi Gamze TURAN BAŞARA 23-24 Kasım 2017 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “Çocuk Adaletinde Yeni Arayışlar: Etkin Politika Geliştirme” adlı çalıştaya katılmıştır.
 • Prof. Dr. Doğan SOYASLAN, Dr. Öğr. Üyesi Ali Uğur ERİŞ, Dr. Öğr. Üyesi Emel BADUR ve Dr. Öğr. Üyesi Burcu ERTEM Sürekli Eğitim, Araştırma, Danışma ve Uygulama Merkezi’nce düzenlenen Uzlaştırma Eğitimi Programında eğitici olarak görev almaktadırlar.
 • Dr. Öğr. Üyesi Emel BADUR ve Dr. Öğr. Üyesi Nesibe KURT KONCA Sürekli Eğitim, Araştırma, Danışma ve Uygulama Merkezi’nce düzenlenen Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi Programında eğitici olarak görev almaktadırlar.
 • Prof. Dr. Feriha Bilge TANRIBİLİR 07-08 Aralık 2017 tarihlerinde Çankaya Üniversitesi’nde düzenlenen “10. Yılında Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun” adlı sempozyuma “Mirasa İlişkin Meseleler ve Uygulamaları” adlı tebliğ ile katılmıştır.
 • Dr. Öğr. Üyesi Gülce GÜMÜŞLÜ TUNÇAĞIL 07-08 Aralık 2017 tarihlerinde Çankaya Üniversitesi’nde düzenlenen “10. Yılında Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun” adlı sempozyuma “Uluslararası Havayolu Taşımacığılından Doğan Taşıyıcının Sorumluluğuna MÖHUK 24, 29 ve 34. Maddelerin Uygulanabilirliği Meselesi” adlı tebliğ ile katılmıştır.
 • Dr. Öğr. Üyesi Emel BADUR 18-20 Aralık 2017 tarihleri arasında düzenlenen “İnfaz Sisteminde Çocuklar; Riskler, Yaklaşımlar ve Alternatif
  Modeller” başlıklı çalıştaya katılmıştır.
 • Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet TURHAN 1-2 Mart 2018 tarihleri arasında MEF Üniversitesinde düzenlenen “Seçim, Demokrasi ve Seçim Sistemleri Sempozyumu”na “Parlamenter Hükümet Sisteminde Seçim Sisteminin Önemi” başlıklı tebliğ ile katılmıştır. 
 • Dr. Öğr. Üyesi Gülce GÜMÜŞLÜ TUNÇAĞIL 22 Şubat 2018 tarihinde MEF Üniversitesi’nde düzenlenen “Sivil Havacılık Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu”na “Hava Aracının Kullanım Hakkını Elde Etmeye Dair Özel Hukuk Sözleşmelerinin Tescile Etkisi” (Dr. Öğr. Üyesi Sedat SİRMEN ile ortak tebliğ) başlıklı tebliğ ile katılmıştır. 
 • Dr. Öğr. Üyesi Emel BADUR 08 Mart 2018 tarihinde Hukuk Araştırma, Danışma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen “8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Kadın Haklarına Güncel Bakış” adlı panele konuşmacı olarak katılmıştır.
 • Dr. Öğr. Üyesi Burcu ERTEM 08 Mart 2018 tarihinde Hukuk Araştırma, Danışma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen “8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Kadın Haklarına Güncel Bakış” adlı panele konuşmacı olarak katılmıştır.
 • Prof. Dr. F. Bilge TANRIBİLİR ve Dr. Öğr. Üyesi A. Uğur ERİŞ, Dr. Öğr. Üyesi Nesibe KURT KONCA, Dr. Öğr. Üyesi Burcu ERTEM 15.03.2018 tarihinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nde “Mukayeseli Hukuk Açısından İstinaf Uygulamaları” adlı çalıştaya katılmışlardır. 
 • Prof. Dr. Doğan SOYASLAN 21.03.2018 tarihinde Çankaya Üniversitesi’nde “Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Hakkında Güncel Gelişmeler Paneli”ne konuşmacı olarak katılmıştır.
 • Dr. Öğr. Üyesi Gülce GÜMÜŞLÜ TUNÇAĞIL 26.03.2018 tarihinde Çankaya Üniversitesi’nde “Uzay ve Sivil Havacılık Hukuku” seminerine “Milletlerarası Özel Hukukta Sivil Hava Taşımacılığı Kazaları ve Taşıyıcının Hukuki Sorumluluğu” adlı tebliğ ile katılmıştır.
 • Prof. Dr. F. Bilge TANRIBİLİR 18.04.2018 tarihinde Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Çocuk İstismarı ve Çocuğun Korunması” adlı panele “Uluslararası Hukukta Çocuğun Korunması” adlı tebliğ ile katılmıştır. 
 • Dr. Öğr. Üyesi Gamze TURAN BAŞARA 18-19.04.2018 tarihinde Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Özel Hukukun Güncel Meseleleri Sempozyumu I” adlı sempozyuma “Evlilik Birliğinin Ölümle Sona Ermesi Halinde Mal Rejiminin Tasviyesi” adlı tebliğ ile katılmıştır. 
 • Dr. Öğr. Üyesi Gülce GÜMÜŞLÜ TUNÇAĞIL 18-20.04.2018 tarihinde Antalya Bilim Üniversitesi’nde “Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Gelişmeler” sempozyumuna “Ülkelerarası Evlat Edinmenin AİHS Madde 8 Kapsamında Değerlendirilmesi” adlı tebliğ ile katılmıştır. 
 • Prof. Dr. F. Bilge TANRIBİLİR 20.04.2018 tarihinde Antalya Bilim Üniversitesi’nde “Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Gelişmeler” sempozyumuna “Türk Hukuku’nda Yabancı Makamlarca Verilen Boşanma Kararlarının Tanınmasına İlişkin Gelişmeler” adlı tebliğ ile katılmıştır. 
 • Dr. Öğr. Üyesi Cem Duran UZUN 30.04.2018 tarihinde Sakarya Üniversitesi Anayasa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AÇAMER) tarafından düzenlenen “Yargı Hizmetlerine Güven” paneline “Yargı Reformu ve Yargıya Güven” başlıklı tebliğ ile katılmıştır. 
 • Dr. Öğr. Üyesi Gamze TURAN BAŞARA Adalet Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Vesayet Kurumumun İşleyişinin İyileştirilmesi  konulu Taiex Projesi kapsamında  25-27 Nisan 2018 tarihleri arasında Berlin’de Alman Federal Adalet ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı tarafından organize edilen bir çalışma ziyaretine katılmıştır.
 • Prof. Dr. F. Bilge TANRIBİLİR 30 Nisan-04 Mayıs 2018 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen “Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi”nde “Uluslararası Hukuk ve Çocuk Hakları” adlı dersi vermiştir. 
 • Dr. Öğr. Üyesi Burcu ERTEM 10.05.2018 tarihinde Kırıkkale Üniversitesi’nde düzenlenen “Cinsel Suçlar ve Kastrasyon” adlı panele “Cinsel Suçlarda Güncel Gelişmeler” adlı tebliğ ile katılmıştır. 
 • Ar. Gör. Hilal DÜZENLİ 10.05.2018 tarihinde Kırıkkale Üniversitesi’nde düzenlenen “Cinsel Suçlar ve Kastrasyon” adlı panele “Örselenmiş Kadın Sendromu” adlı tebliğ ile katılmıştır. 
 • Dr. Öğr. Üyesi H. Tolunay OZANEMRE YAYLA 09-13 Mayıs 2018 tarihinde Antalya’da düzenlenen “16. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi”ne “Hukuk ve Etik Yönleri İle Fetal Anomaliler Alanında Hekimlerin ve Sağlık Kurumlarının Özen Yükümlülükleri” adlı tebliğ ile katılmıştır.
 • Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ 08-12 Mayıs 2018 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen “33. Uluslararası Maliye Sempozyumu’na “Peçeleme, Muvazaa, Vergiden Kaçınma” adlı tebliğ ile katılmıştır. 
 • Prof. Dr. F. Bilge TANRIBİLİR 09-11 Mayıs 2018 tarihlerinde İtalya’da düzenlenen “II. Uluslararası Kadın Kongresi”ne “Women in the Turkish Foreigners Law” adlı tebliğ ile katılmıştır. 
 • Dr. Öğr. Üyesi Burcu ERTEM 07.05.2018 tarihinde Başkent Üniversitesi’nde düzenlenen “Cinsel Suçlarda Fail ve Mağdur” Sempozyumunda “Cinsel Suç Faillerinin Islahı” başlıklı tebliğ ile katılmıştır.
 • Dr. Öğr. Üyesi Gamze TURAN BAŞARA 26 Mayıs 2018 tarihinde Ankara Hakimevi’nde gerçekleştirilen “Aile Arabuluculuğu Rehber Kitap Yazımı Çalıştayı”na katılmıştır. 
 • Dr. Öğr. Üyesi Burcu ERTEM 4-6 Haziran 2018 tarihlerinde Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Hakimevi’nde gerçekleştirilen “Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında “Mağdur Hakları Alanındaki Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi” ve “Müdahale Programları Hazırlanması Çalıştayı”na katılmıştır.
 • Dr. Öğr. Üyesi Burcu ERTEM, 04 Ekim 2018 tarihinde Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı’nca düzenlenen Yönetmelik hazırlama çalışma grubu toplantısına katılmıştır.
 • Dr. Öğr. Üyesi Burcu ERTEM 08-09 Ekim 2018 tarihlerinde Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı’nca düzenlenen “Mağdurlara Yönelik Alternatif Tazminat Programları Geliştirilmesi: Onarıcı Adalet Çalıştayı”na katılmıştır. 
 • Ar. Gör. Hilal DÜZENLİ 08-09 Ekim 2018 tarihlerinde Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı’nca düzenlenen “Mağdurlara Yönelik Alternatif Tazminat Programları Geliştirilmesi: Onarıcı Adalet Çalıştayı”na katılmıştır.  
 • Dr. Öğr. Üyesi Gamze TURAN BAŞARA 11-13 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara’da Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Raoul Wallenberg  Enstitüsü tarafından düzenlenen “Planning, Delivering and Evaluating Clinical Legal Education Programmes with a Access to Justice Focus” başlıklı klinik hukuk öğretimi eğitimi çalışmasına katılmıştır.
 • Ar. Gör. Ayşe Merve BELGE, 11-13 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara’da Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Raoul Wallenberg  Enstitüsü tarafından düzenlenen “Planning, Delivering and Evaluating Clinical Legal Education Programmes with a Access to Justice Focus” başlıklı klinik hukuk öğretimi eğitimi çalışmasına katılmıştır.
 • Ar. Gör. Belin KÖROĞLU ÖLMEZ 11-13 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara’da Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Raoul Wallenberg  Enstitüsü tarafından düzenlenen “Planning, Delivering and Evaluating Clinical Legal Education Programmes with a Access to Justice Focus” başlıklı klinik hukuk öğretimi eğitimi çalışmasına katılmıştır.
 • Ar. Gör. Zeynep İSTEMİ 11-13 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara’da Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Raoul Wallenberg  Enstitüsü tarafından düzenlenen “Planning, Delivering and Evaluating Clinical Legal Education Programmes with a Access to Justice Focus” başlıklı klinik hukuk öğretimi eğitimi çalışmasına katılmıştır.