×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

FAKÜLTE HAKKINDA

 • 09.07.1997 tarih ve 4282 sayılı Kanun’la kurulmuş olan Çankaya Üniversitesi, kurulduğu tarihten sonra, Prof. Dr. Turgut Önen’in kurucu dekanlığı ile akademik kadrosunu şekillendirmeye başlamış ve 1998 yılı itibariyle de faaliyete geçmiştir.
 • 2020 yılı itibariyle 25’i öğretim üyesi ve 11’i araştırma görevlisi olmak üzere toplam 36 öğretim elemanı ile Fakülte, hukuk eğitimine yeterli sayıdaki yetkin kadrosuyla devam etmektedir.
 • Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, öncelikle hukukun üstünlüğü ilkesini özümsemiş, insan haklarına saygılı, sorgulayan, yapıcı, çözüm üreten, adalet duygusuna sahip, toplumsal ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden hukukçular yetiştirme hedefinin yanı sıra kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarına ve gereklerine uygun bilimsel destek ve danışmanlık hizmetini sağlamayı da en önemli görevleri arasında görmektedir.
 • Hukuk Fakültesi’nin eğitiminde Fakülte Programında yer alan derslerin gerektirdiği şekilde “yıllık sistem” uygulanmaktadır. Fakültede Hukuk Eğitimi bakımından, kökleşmiş ve yerleşmiş eğitim sistemine uygun şekilde eğitim programına yerleştirilmiş bulunan temel zorunlu derslerin yanı sıra, birçok seçimlik ders, öğrencilerin lisans sonrası mesleki yönelimlerine ilişkin tercih yapmalarını da kolaylaştıracak şekilde, dört yıllık eğitimin çeşitli dönemlerine dağıtılmış bulunmaktadır.
 • Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinin eğitim dili Türkçedir. Bununla beraber, Fakültenin ilk yılında zorunlu yabancı dil dersleri ve son sınıfta Meslekî İngilizce dersi bulunmaktadır.
 • Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesindeki öğretim elemanları yaptıkları yayınlarla ve düzenledikleri bilimsel toplantılar aracılığıyla bilime katkı sağlamaktadırlar.
 • Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi ayrıca hukuk bilimi ve uygulamasının gelişmesi amacıyla seneler içinde düzenli olarak yayımlanan hakemli hukuk dergisine sahiptir. Bu dergide nitelikli ve özgün birçok bilimsel çalışma uygulayıcılar ve araştırmacılarla buluşturulmuştur. 
 • Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, Üniversite’nin diğer Fakülte ve bölümlerinde de olduğu üzere, fakülteyi üniversite giriş sınavı itibariyle burslu olarak kazanan öğrencinin söz konusu bursunun, devamsızlık veya başarısızlık nedeniyle kesilmemesi prensibi benimsenmiştir. Bu burs ve indirimlerle ilgili olarak ayrıntılı bilgiye Çankaya Üniversitesi’nin Aday Öğrenciler sayfasından ulaşılabilir.
 • Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde bir Kurgusal Duruşma Salonu bulunmakta ve gönüllülük esası çerçevesinde dileyen öğrenciler, üzerinde çalışıp sundukları kurgusal davalar aracılığıyla dava dosyalarına ve mahkeme sürecine alışma imkânına sahip bulunmaktadır. Fakültemiz öğrencileri katıldıkları kurgusal duruşma yarışmalarında muhtelif dereceler elde etmişlerdir.
 • Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ÇÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü içerisinde devam eden yüksek lisans ve doktora programlarına sahiptir. Programlara sadece güz döneminde değil bahar döneminde de öğrenci kabul edilmektedir. http://sbe.cankaya.edu.tr
 • Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, üniversite bünyesinde açılmış olan hukuk ile ilgili kurslara ve eğitim programlarına da ev sahipliği yapmıştır. Bu güne kadar açılan bilirkişilik, arabuluculuk ve uzlaştırmacılık kurslarında yüzlerce katılımcı eğitim alarak, bilirkişilik, arabuluculuk ve uzlaştırmacı sertifikasına hak kazanmıştır.
 • Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenciler gerek tüm Üniversite öğrencilerine açık olan gerekse Hukuk Fakültesi öğrencileri için kurulmuş bulunan öğrenci topluluklarına katılarak kendilerini son derece değişik alanlarda geliştirme imkânına sahiptirler. Bkz. http://kultur.cankaya.edu.tr/ogrenci-topluluklari/
 •   Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinin mezunları;

              – adli ve idari yargıda hâkim, savcı;

              – avukat;

              – noter,

              – vali, kaymakam,

              – kamu kurumlarında hukuk müşaviri ve uzman;

             – özel kuruluşlarda yönetici;

               gerek kendi bünyesinde gerek başka üniversiteler bünyesinde akademisyen olarak hukuk bilimine başarılı bir şekilde katkı sağlamaktadırlar.