Dönemlik Ders Müfredatı

Dönemlik Ders Müfredatı2018-02-02T10:51:16+00:00
1. DÖNEM   2. DÖNEM   
DERSİN KODUDERSİN ADITPKAKTSDERSİN KODUDERSİN ADITPKAKTS
TURK101Türk Dili I2 0 23TURK102Türk Dili II2 0 23
HIST201Atatürk İlk.InkılapTar. I2 0 23HIST202Atatürk İlk. ve İnk.Tar. II2 0 23
ENG109Yabancı Dil I2 0 23ENG110Yabancı Dil II2 0 23
HUK141Medeni Hukuk I4 0 45HUK142Medeni Hukuk II4 0 45
HUK143Anayasa Hukuku I3 0 34HUK144Anayasa Hukuku II4 0 45
HUK145Hukuk Başlangıcı I2 0 23HUK146Hukuk Başlangıcı II2 0 24
HUK147Devlet Teorileri I2 0 23HUK148Devlet Teorileri II2 0 23
HUK149Roma Hukuku I3 0 33HUK150İktisat3 0 33
 Seçmeli Ders (Bölüm İçi) 3ESR101Etik ve Sosyal Sorumluluk1 0 11
        
 Bölüm İçi Seçmeli Dersler      
HUK151Yargı Örgütü2 0 23    
HUK153Hukuk ve Edebiyat2 0 23    
        
 TOPLAM2030 TOPLAM2230

 

3. DÖNEM    4. DÖNEM    
DERSİN KODUDERSİN ADITPK AKTSDERSİN KODUDERSİN ADITPK AKTS
ENG209Yabancı Dil III2 0 23ENG210Yabancı Dil IV2 0 23
HUK271Ceza Hukuku I (G.H.)3 0 34HUK272Ceza Hukuku II (G.H.)3 0 34
HUK273İdare Hukuku I3 0 34HUK274İdare Hukuku II3 0 34
HUK275Borçlar Hukuku I (G.H.)3 0 34HUK276Borçlar Hukuku II (G.H.)3 0 34
HUK277Milletlerarası Hukuk I 2 0 23HUK278Milletlerarası Hukuk II2 0 23
HUK279Maliye (Mali Hukuk) I2 0 23HUK280Maliye (Mali Hukuk) II2 0 23
HUK281Türk Hukuk Tarihi I2 0 23HUK282Türk Hukuk Tarihi II2 0 23
 Seçmeli Ders (Bölüm İçi) 3 Seçmeli Ders (Bölüm İçi) 3
 Seçmeli Ders (Bölüm Dışı) 3 Seçmeli Ders (Bölüm Dışı) 3
        
        
 Bölüm İçi Seçmeli Dersler    Bölüm İçi Seçmeli Dersler   
HUK283Anayasa Yargısı2 0 23HUK284Adalet Psikolojisi2 0 23
HUK285Dernekler ve Vakıflar Hukuku2 0 23HUK286Çocuk Hukuku2 0 23
HUK287Kriminoloji2 0 23HUK288Bilişim Hukuku2 0 23
HUK289Haberleşme Hukuku2 0 23HUK290Basın Hukuku2 0 23
HUK293Parlamento Hukuku2 0 23    
        
 Bölüm Dışı Seçmeli Dersler   Bölüm Dışı Seçmeli Dersler  
PSI 230Siyasi Tarih 3INF 210Bilgisayar 3
STAT 204İstatistik 3ECON 216Çalışma Ekonomisi 3
ECON 217İktisadi Düşünceler Tarihi 3    
        
 TOPLAM1730 TOPLAM1830

 

5. DÖNEM   6. DÖNEM   
DERSİN KODUDERSİN ADITPKAKTSDERSİN KODUDERSİN ADITPKAKTS
HUK341İdari Yargı Hukuku I2 0 23HUK342İdari Yargı Hukuku II2 0 23
HUK343Eşya Hukuku I3 0 34HUK344Eşya Hukuku II3 0 34
HUK345Borçlar Hukuku I (Ö.H.)3 0 34HUK346Borçlar Hukuku II (Ö.H.)3 0 34
HUK347Medeni Usul Hukuku I3 0 34HUK348Medeni Usul Hukuku II3 0 34
HUK349Ticaret Hukuku I3 0 33HUK350Ticaret Hukuku II3 0 33
HUK351Ceza Hukuku I (Ö.H.)3 0 33HUK352Ceza Hukuku II (Ö.H.)3 0 33
HUK353Vergi Hukuku I3 0 33HUK354Vergi Hukuku II3 0 33
HUK355Hukuk Sosyolojisi2 0 23HUK356Hukuk Felsefesi2 0 23
 Seçmeli Ders (Bölüm İçi) 3 Seçmeli Ders (Bölüm İçi) 3
        
        
        
 Bölüm İçi Seçmeli Dersler   Bölüm İçi Seçmeli Dersler  
HUK327Hukuk Metedolojisi2 0 23HUK 333Doğal Kaynaklar Hukuku2 0 23
HUK329Avrupa Hukuku2 0 23HUK328Askeri Ceza Hukuku2 0 23
HUK326Ekonomik Suçlar2 0 23HUK330Sermaye Piyasası Hukuku2 0 23
HUK335Hukuki Anlaş. Alter.  Çöz.Yol.2 0 23HUK332Patent Hukuku2 0 23
HUK337Sağlık Hukuku2 0 23HUK334Yeni Sözleşme Türleri2 0 23
HUK339Ceza İnfaz Hukuku2 0 23HUK336Deniz Hukuku2 0 23
HUK357Çevre Ceza Hukuku2 0 23HUK340Reklam Hukuku2 0 23
HUK359Tıp Ceza Hukuku2 0 23HUK358Tüketici Hukuku2 0 23
    HUK 382Uluslararası Deniz Hukuku2 0 23
        
 TOPLAM2230 TOPLAM2230

 

7. DÖNEM    8. DÖNEM    
DERSİN KODUDERSİN ADITPK AKTSDERSİN KODUDERSİN ADITPK AKTS
HUK403Devletler Özel Hukuku I3 0 33HUK404Devletler Özel Hukuku II3 0 33
HUK405Ticaret Hukuku III3 0 34HUK406Ticaret Hukuku IV4 0 43
HUK407Miras Hukuku I2 0 23HUK408Miras Hukuku II2 0 23
HUK409İcra-İflas Hukuku I3 0 34HUK410İcra-İflas Hukuku II3 0 34
HUK411Ceza Usul Hukuku I3 0 34HUK412Ceza Usul Hukuku II3 0 34
HUK413İş ve Sosyal Güvenlik Huk.I5 0 54HUK414İş ve Sosyal GüvenlikHuk.II5 0 54
HUK433Adli Tıp2 0 22HUK438İnsan Hakları veUl.Korun.II2 0 23
HUK437İnsan Hakları ve Ul.Korun.I2 0 23 Seçmeli Ders (Bölüm içi) 3
 Seçmeli Ders (Bölüm İçi) 3 Seçmeli Ders (Bölüm dışı) 3
        
        
 Bölüm İçi Seçmeli Dersler   Bölüm İçi Seçmeli Dersler   
HUK401Çevre Hukuku2 0 23HUK416Milletlerarası Ceza Hukuku2 0 23
HUK443Toprak Hukuku2 0 23HUK418Banka Hukuku2 0 23
HUK445Dış Ticaret Hukuku2 0 23HUK420İmar Hukuku2 0 23
HUK447Fikir ve Sanat Eserleri Huk.2 0 23HUK422Hava ve Uzay Hukuku2 0 23
HUK449Adli Metinler ve Mes.Kur.2 0 23HUK424Rekabet Hukuku2 0 23
HUK453Bilişim Özel Hukuku2 0 23HUK428Çocuk ve Aile Ceza Huk.2 0 23
HUK442Uluslararası Koruma2 0 23HUK 434Uluslararası Sivil Havacılık Huk2023
    HUK 436Avukatlık Hukuku2023
     Bölüm Dışı Seçmeli Ders  
    MAN 486Finansal Kurumlar 3
    MAN 485Muhasebe 3
    ENG 410Mesleki İngilizce 3
    PSI 430Uluslararası Örgütler 3
        
 TOPLAM 2330 TOPLAM 2230

 

Halen Müfredatta Bulunan Fakülte Dışı Seçimlik Dersler

   
INF 210Bilgisayar4. dönem
PSI 230Siyasi Tarih3. dönem
STAT 204İstatistik3. dönem
ECON 216Çalışma Ekonomisi4. dönem
ECON 217İktisadi Düşünceler Tar.3. dönem
PSI 430Uluslararası Örgütler8. dönem
MAN 486Finansal Kurumlar8. dönem
MAN 485Muhasebe8. dönem
ENG 410Mesleki İngilizce8. dönem