Tüm Haberler

Ceren DAMAR ŞENEL I. Genç Bilim İnsanları Toplantısı

CEREN DAMAR ŞENEL

I. GENÇ BİLİM İNSANLARI TOPLANTISI

 

2 Ocak 2019 tarihinde, akla, mantığa ve hiçbir suretle vicdana sığmayan bir saldırı sonucu aramızdan koparılan; adalet, eşitlik, hakkaniyet değerlerine dayanan bir hukuk anlayışını benimsemiş olan meslektaşımız Ceren Damar Şenel adına her yıl düzenli olarak yapılması planlanan bilimsel toplantının birincisi, 7-8 Mayıs 2020’de Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yapılacaktır.

Toplantı; araştırma görevlilerinin, doktor öğretim üyelerinin ve lisansüstü öğrenim görenlerin veya öğrenimini tamamlayanların bildirilerine açıktır.

Toplantı, meslektaşımızın da çalışma alanı olan iş hukuku başta olmak üzere hukukun her alanından bildirilere açıktır. Toplantıya ayrıca, adalet, kadın hakları, toplumsal cinsiyet ve hukuk konu ve kavramlarına odaklanan, diğer bilim alanlarından sunulacak bildirilerle katılmak da mümkündür.

Toplantıya katılmak isteyenlerin, 500-750 kelime aralığından oluşacak bildiri özetlerini en geç 02/03/2020 tarihine kadar cerendamarsenelbilimseltoplanti@cankaya.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Bildiri özetleri; bildiri başlığı, beş anahtar kelime, bildirinin amacı, olası sonuçları ve özgün yönü hususlarına dair kısa açıklamalarla birlikte bildiri sahibinin adı, unvanı ve iletişim bilgilerini içermelidir. Bildiri özetleri Bilim Kurulu üyeleri tarafından, yazar ismi kapatılarak değerlendirilecek olup toplantı programı 20/04/2020 tarihinde ilan edilecektir. Kabul edilen bildiri özetleri, Ceren Damar Şenel I. Genç Bilim İnsanları Toplantı Kitapçığı olarak basılacaktır.

Toplantıda sunulan bildirilerin, ULAKBİM’de taranan Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi sayısı olarak (hakem incelemesinden geçip kabul edilmek koşuluyla) basılması planlanmaktadır. Dergide bildirilerinin yer almasını isteyenlerin, bildirilerinin tam metnini 31/07/2020 tarihine kadar cerendamarsenelbilimseltoplanti@cankaya.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Bildirilerin tam metninde, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yazım Kuralları geçerli olup bu kurallara http://cuhfd.cankaya.edu.tr/makale-yazim-kurallari/ adresinden ulaşılabilir.

BİLİM KURULU *

Doç. Dr. Cavid ABDULLAHZADE Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk

Doç. Dr. Ece AKDOĞAN Çankaya Üniversitesi İİBF Bankacılık ve Finans Bölümü

Prof. Dr. Sevgi Gül AKYILMAZ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türk Hukuk Tarihi

Doç. Dr. Muhittin ASTARLI Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Doç. Dr. Emel BADUR Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk

Doç. Dr. Uğur BAYILLIOĞLU Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk

Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk

Prof. Dr. Mertol CAN Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku

Doç. Dr. İştar CENGİZ Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Doç. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Dr. Öğrt. Üyesi Eser US DOĞAN Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku

Prof. Dr. Yıldız ECEVİT ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Prof. Dr. Özlem SÖĞÜTLÜ ERİŞGİN TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Roma Hukuku

Doç. Dr. Aysel GÜNİNDİ ERSÖZ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Doç. Dr. Seda ÖRSTEN ESİRGEN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türk Hukuk Tarihi

Doç. Dr. Cenker GÖKER Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk

Prof. Dr. Müzeyyen Aytül KASAPOĞLU Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Doç. Dr. Elvan KEÇELİOĞLU Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Dr. Öğrt. Üyesi Ayşe Funda KILIÇ Çankaya Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu Genel Kamu Hukuku

Dr. Öğrt. Üyesi İlker KILIÇ Çankaya Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu Genel Kamu Hukuku

Doç. Dr. Nesibe KURT KONCA Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Doç. Dr. Aslı GÖNCÜ KÖSE Çankaya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Doç. Dr. Banu ŞİT KÖŞGEROĞLU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuku

Doç. Dr. Eşref KÜÇÜK Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Roma Hukuku

Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Prof. Dr. Cemal OĞUZ Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk

Doç. Dr. Cüneyt OZANSOY Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL TED Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Mehmet Tevfik ÖZCAN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Prof. Dr. Seldağ GÜNEŞ PESCHKE Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Karşılaştırmalı Hukuk

Prof. Dr. Doğan SOYASLAN Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Prof. Dr. Feriha Bilge TANRIBİLİR Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku

Prof. Dr. Süha TANRIVER Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Prof. Dr. Mehmet TURHAN Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku

Prof. Dr. Hasan Bahadır TÜRK Çankaya Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur ULUŞAHİN Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku

Prof. Dr. Gülriz UYGUR Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi

Prof. Dr. Aynur YONGALIK Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku

* Soyadı alfabetik sıraya göre sıralanmıştır.

Bildiri Özeti Gönderim Formu

 

Ceren DAMAR ŞENEL I. Genç Bilim İnsanları Toplantısı2019-12-09T11:39:35+00:00

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NOT ORTALAMA YÜKSELTME SINAV PROGRAMI

 

GÜNLER

 

09:00 10:00 11:00 13:00 14:00 15:00
 

 04.12.2019

 

Türk Dili I  

 

Türk Dili II

Çevre Hukuku

 

Doğal Kaynaklar Hukuku

 

 

 

 

 

 

 

05.12.2019

 

 

A.İ.İ.T. I

 

Medeni Hukuk I

 

Borçlar Hukuku II (Ö.H.)

 

Haberleşme Hukuku

 

İdare Hukuku I

 

 

 

 

06.12.2019

 

 

Maliye I

 

Medeni Hukuk II

 

Ceza Usul Hukuku II

 

İdare Hukuku II

 

Ceza Hukuku II (Ö.H.)

 

Anayasa Hukuku I

Anayasa Hukuku II

 

 

09.12.2019

 

İcra-İflas Hukuku II  

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II Vergi Hukuku I Ticaret Hukuku IV
10.12.2019  

 

Maliye II Vergi Hukuku II
 

11.12.2019

 

 

 

 

Miras Hukuku I

 

Milletlerarası Hukuk I

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NOT ORTALAMA YÜKSELTME SINAV PROGRAMI2019-12-03T10:25:53+00:00

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YARIYILLIK DERSLERİN VE YILLIK SEÇİMLİK DERSLERİN VİZE MAZERET SINAV PROGRAMI

SINAV SINAV SINAV SINAV SINAV
TARİHİ DERSİN ADI SAATİ DERSİN ADI SAATİ DERSİN ADI SAATİ DERSİN ADI SAATİ
 02.12.2019 Anayasa Yargısı 10:00 Maliye I 13:00 Ekonomik Suçlar 14:00 Çevre Hukuku 11:00
 03.12.2019 Medeni Usul Hukuku I 10:00 Hukuk Sosyolojisi 11:00 İcra-İflas Hukuku I 13:00 Ceza Usul Hukuku I 15:00
 04.12.2019 Haberleşme Hukuku 10:00 Borçlar Hukuku (G.H.) I 11:00 Ticaret Hukuku I 13:00
Borçlar Hukuku (Ö.H.) I 11:00 Ticaret Hukuku III 13:00
 05.12.2019 Devletler Özel Hukuku I 11:00 Adli Tıp 13:00 Siyasi Tarih 15:00 İdare Hukuku I 14:00
 06.12.2019 İnsan Hakları ve Ul. Kor. I 10:00 Miras Hukuku 13:00 Vergi Hukuku I 11:00 Hukuk ve Müzakere Sanatı 14:00
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YARIYILLIK DERSLERİN VE YILLIK SEÇİMLİK DERSLERİN VİZE MAZERET SINAV PROGRAMI2019-11-29T07:46:26+00:00

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TEK DERS SINAV PROGRAMI

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

TEK DERS SINAV PROGRAMI

 

 

GÜNLER

 

11:00 13:00

15:00

 

25.11.2019

 

 

Ticaret Hukuku I

Ticaret Hukuku III

 

 

Medeni Usul Hukuku /

Medeni Usul Hukuku II

 

 
 

26.11.2019

 

   

Devletler Özel Hukuku II

 

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II

 

 

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TEK DERS SINAV PROGRAMI2019-11-22T10:22:39+00:00

DERS MUAFİYETLERİNE İLİŞKİN DUYURU

DUYURU

DERS MUAFİYETİ TALEP DİLEKÇELERİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TARAFINDAN İNCELENEREK KARARA BAĞLANDIKTAN SONRA ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİNE İŞLENMEKTEDİR.

DERS MUAFİYETLERİNE İLİŞKİN AYRICA ÖĞRENCİLERE YAZILI CEVAP VERİLMEMEKTEDİR. ÖĞRENCİLERİMİZİN DERS MUAFİYET SONUÇLARINI ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ ÜZERİNDEN TAKİP ETMESİ GEREKMEKTEDİR.

DERS MUAFİYETLERİNE İLİŞKİN DUYURU2019-10-23T10:01:39+00:00

Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Alımı Sınav Sonuçları

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 12. maddesi gereğince 07 Ekim 2019 Pazartesi günü yapılan İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Araştırma Görevlisi Sınav Sonuçları ve Başarılı Sıralaması aşağıdaki gibidir:

   

ALES EA PUANI

 

ALES EA (%30)

 

YABANCI DİL PUANI

 

YABANCI DİL

(%10)

 

MEZUNİYET

NOTU

 

 

MEZUNİYET

 NOTU

(%30)

 

 

GİRİŞ SINAVI

 

GİRİŞ SINAVI (%30)

 

TOPLAM

Cansu KILIÇ (ASIL) 82,57947 24,773841 92,50 9,25 80,86 24,258 90 27,0 85,281841
Oğuzhan YAY

(YEDEK)

96,72633 29,017899 71,250 7,125 84,40 25,32 60 18,0 79,462899
Fatma Nazlıcan ALPSOY 93,56438 28,069314 96,25 9,625 87,6 26,28 40 12,0 75,974314
Orhun YILMAZ 92,81917 27,845751 85,0 8,5 79,0 23,7 50 15,0 75,045751
Merve ARSLAN 85,28002 25,584006 80,0 8,0 78,76 23,628 50 15,0 72,212006
Enes Baki YENER 88,11290 26,43387 73,750 7,375 78,0 23,4 45 13,5 70,70887
Ayşegül TEKÇE 83,24441 24,973323 91,250 9,125 75,03 22,509 45 13,5 70,107323
Esin İNCE 80,98909 24,296727 86,25 8,625 73,40 22,02 50 15,0 69,941727
Mihriban ŞENGEZER 87,00366 26,101098 85,0 8,5 72,0 21,6 Girmedi Girmedi Girmedi
Begüm Sena EKŞİ 79,87622 23,962866 86,25 8,625 76,0 22,8 Girmedi Girmedi Girmedi
Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Alımı Sınav Sonuçları2019-10-10T08:47:27+00:00

Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Alımı Sınav Sonuçları

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 12. maddesi gereğince 07.10.2019  Pazartesi günü yapılan Anayasa Hukuku Araştırma Görevlisi Sınav Sonuçları ve Başarılı Sıralaması aşağıdaki gibidir:

   

ALES EA PUANI

 

ALES EA (%30)

 

YABANCI DİL PUANI

 

YABANCI DİL

(%10)

 

MEZUNİYET

NOTU

 

 

MEZUNİYET

 NOTU

(%30)

 

 

GİRİŞ SINAVI

 

GİRİŞ SINAVI (%30)

 

TOPLAM

Burak ERDEM

(ASIL)

89,839 26,9517 100 10 80,40 24,12 95 28,5 89,5717
Yüksel YILDIRIM (YEDEK) 86,886 26,0658 76,250 7,625 86,93 26,979 60 18 78,6698
Burak TAŞ 83,869 25,1607 83,75 8,375 75,20 22,56 65 19,5 75,5957
Sude CAN 87,123 26,1369 66,250 6,6250 81,00 24,3 55 16,5 73,5619
Begüm SEYHAN 86,811 26,0433 78,75 7,875 78,30 23,49 50 15 72,4053
Merve YİĞİT 88,313 26,4939 90,00 9 74,33 22,299 48 14,4 72,1929
Mehmet YAVUZ 91,421 27,4263 75,00 7,5 77,20 23,16 47 14,1 72,1863
Vasıf İnanç DUYGULU 90,048 27,0144 81,250 8,125 75,00 22,5 30 9 66,6394
Bahar ERDOĞDU BİLGİLİ 76,949 23,0847 88,750 8,8750 68,6 20,58 43 12,9 65,4397
Yusuf Alperen KAPLAN 77,569 23,2707 75,00 7,50 79,02 23,706 36 10,8 65,2767

 

Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Alımı Sınav Sonuçları2019-10-10T08:46:01+00:00