Bölüm Hakkında

Bölüm Hakkında 2015-07-01T11:58:32+00:00

Hukuk Fakültesinin 4 yıllık akademik bir programı vardır ve eğitim dili Türkçedir.

Hukuk eğitiminin temellerini kapsayan derslerin yanı sıra ekonomi, genel maliye ve bilgisayar, hukuk sosyolojisi, felsefesi dersleri de verilir. İkinci sınıftan itibaren yönetim ve istatistikten muhasebe ve endüstriyel ilişkilere kadar uzanan konularda seçmeli ders olanakları vardır. Fakültemiz verdiği hukuk eğitimi ile avukat, hakim, savcı, noter, hukuk danışmanı ve idareciler yetiştirmeyi, bununla birlikte mezunlarına, yaşamlarının diğer alanlarında hukukun evrensel değerlerini bir erdem olarak sahiplenen yurttaşlık bilinci kazandırmayı amaçlamaktadır.

Küreselleşme süreci uluslararası hukuktaki gelişmeleri çok iyi bilmeyi gerektirmektedir. Bu bağlamda mezunlarımızın 'güncel bilgi ve becerilerle' donatılmış olması son derece önemlidir. Bu durum mezunlarımızın uluslararası çağdaş hukuk kaynaklarına ulaşmalarını gerekli kılmaktadır. Bundan dolayı Hukuk Fakültesi'nin bir amacı da öğrencilerimizin en az bir yabancı dili de iyi derecede öğrenmelerini sağlamaktır.