yildiz

About yildiz

This author has not yet filled in any details.
So far yildiz has created 86 blog entries.

DERS MUAFİYETLERİNE İLİŞKİN DUYURU

DUYURU

DERS MUAFİYETİ TALEP DİLEKÇELERİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TARAFINDAN İNCELENEREK KARARA BAĞLANDIKTAN SONRA ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİNE İŞLENMEKTEDİR.

DERS MUAFİYETLERİNE İLİŞKİN AYRICA ÖĞRENCİLERE YAZILI CEVAP VERİLMEMEKTEDİR. ÖĞRENCİLERİMİZİN DERS MUAFİYET SONUÇLARINI ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ ÜZERİNDEN TAKİP ETMESİ GEREKMEKTEDİR.

DERS MUAFİYETLERİNE İLİŞKİN DUYURU2019-10-23T10:01:39+01:00

ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINDA AÇILACAK OLAN DERSLER

ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

2019-2020 GÜZ DÖNEMİ

ZORUNLU DERS

İnsan Haklarının Kavramsal ve Hukuki Boyutu 

Prof. Dr. Mehmet TURHAN

Hukukta Yöntem 

Prof. Dr. İ. Sahir ÇÖRTOĞLU

SEÇMELİ DERSLER

 

İş Hukukunun Temel Kavramları

Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU

 

 

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Prof. Dr. Süha TANRIVER

İrtifak Hakları

Prof. Dr. Cemal OĞUZ

Uluslararası Ticari Tahkim

Prof. Dr. Feriha Bilge TANRIBİLİR

Can Sigortaları

Prof. Dr. Mertol CAN

Üçlü Borç İlişkileri

Doç. Dr. Emel BADUR

Kanun Yolları

Doç. Dr. Nesibe KURT KONCA

Tüketicinin Korunması Hukuku

Doç. Dr. Gamze TURAN BAŞARA

Kusursuz Sorumluluk

Dr. Öğr. Üyesi H. Tolunay OZANEMRE YAYLA

Haksız Rekabet ve Reklam Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi Şirin GÜVEN

Ölüme Bağlı Tasarruflar

Prof. Dr. Bilge ÖZTAN

Kira Sözleşmesi

Prof. Dr. Erzan ERZURUMLUOĞLU

Sigorta Hukukunda Zenginleşme Yasağı

Prof. Dr. Fırat ÖZTAN

SEMİNER

Prof. Dr. Erzan ERZURUMLUOĞLU

Prof. Dr. Bilge ÖZTAN

Prof. Dr. Fırat ÖZTAN

ÖZEL HUKUK DOKTORA PROGRAMI

2019-2020 GÜZ DÖNEMİ

ZORUNLU DERS

Hukukta Değer Teorisi 

Prof. Dr. İbrahim Sahir ÇÖRTOĞLU

 

SEÇMELİ DERSLER

 

Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Tahkim

Prof. Dr. Süha TANRIVER

 

 

 

İş Görme Sözleşmeleri

Prof. Dr. Cemal OĞUZ

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi

Prof. Dr. Feriha Bilge TANRIBİLİR

Adi Şirketler

Prof. Dr. Mertol CAN

Evliliğin Genel Hükümleri

Prof. Dr. Bilge ÖZTAN

Borçlunun Temerrüdü ve Hukuki Sonuçları

Prof. Dr. Erzan ERZURUMLUOĞLU

Çek Hukuku

Prof. Dr. Fırat ÖZTAN

SEMİNER

Doç. Dr. Emel BADUR

Doç. Dr. Nesibe KURT KONCA

ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINDA AÇILACAK OLAN DERSLER2019-09-18T13:36:53+01:00

KAMU HUKUKU YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINDA AÇILACAK OLAN DERSLER

KAMU HUKUKU DOKTORA PROGRAMI

2019-2020 GÜZ DÖNEMİ

ZORUNLU DERS

Hukuka Aykırılık 

Prof. Dr. Doğan SOYASLAN

SEÇMELİ DERSLER

 

Hükümet Sistemleri I

Prof. Dr. Mehmet TURHAN

 

 

Kamu Maliyesinin Sorunları

Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ

Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma

Doç. Dr. Uğur BAYILLIOĞLU

Ceza Hukukunda Taksirli Suçlar

Doç. Dr. Elvan KEÇELİOĞLU

Kriminolojik Açıdan Suç ve Ceza Politikası

Prof. Dr. Mustafa Tören YÜCEL

SEMİNER

Dr. Öğr. Üyesi Eser US

KAMU HUKUKU YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

2019-2020 GÜZ DÖNEMİ

ZORUNLU DERS

İnsan Haklarının Kavramsal ve Hukuki Boyutu 

Prof. Dr. Mehmet TURHAN

Hukukta Yöntem

Prof. Dr. İ. Sahir ÇÖRTOĞLU

SEÇMELİ DERSLER

 

Suç Genel Teorisi

Prof. Dr. Doğan SOYASLAN

 

 

Avrupa Birliği Vergi Sistemi

Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ

Uluslararası Hukukun Güncel Sorunları

Doç. Dr. Uğur BAYILLIOĞLU

Ceza Muhakemesi Evreleri

Dr. Öğr. Üyesi Ali Uğur ERİŞ

İdare Hukukunun Temel İlkeleri

Dr. Öğr. Üyesi Eser US

Kamu Hukukunun Temelleri

Dr. Öğr. Üyesi İlker KILIÇ

Siyasi Partiler Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi Cem Duran UZUN

Tıp Ceza Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi Burcu ERTEM

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Funda KILIÇ

Vergilendirmenin Anayasal İlkeleri

Dr. Öğr. Üyesi Begüm DİLEMRE ÖDEN

Anayasa Değişikliklerinin Yargısal Denetimi

Dr. Öğr. Üyesi Ali ACAR

SEMİNER

 Öğr. Gör. Dr. Dilhun AYAYDIN

KAMU HUKUKU YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINDA AÇILACAK OLAN DERSLER2019-09-18T13:37:54+01:00