ozcicek

About ozcicek

This author has not yet filled in any details.
So far ozcicek has created 19 blog entries.

Ceren DAMAR ŞENEL I. Genç Bilim İnsanları Toplantısı

CEREN DAMAR ŞENEL

I. GENÇ BİLİM İNSANLARI TOPLANTISI

 

2 Ocak 2019 tarihinde, akla, mantığa ve hiçbir suretle vicdana sığmayan bir saldırı sonucu aramızdan koparılan; adalet, eşitlik, hakkaniyet değerlerine dayanan bir hukuk anlayışını benimsemiş olan meslektaşımız Ceren Damar Şenel adına her yıl düzenli olarak yapılması planlanan bilimsel toplantının birincisi, 7-8 Mayıs 2020’de Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yapılacaktır.

Toplantı; araştırma görevlilerinin, doktor öğretim üyelerinin ve lisansüstü öğrenim görenlerin veya öğrenimini tamamlayanların bildirilerine açıktır.

Toplantı, meslektaşımızın da çalışma alanı olan iş ve sosyal güvenlik hukuku başta olmak üzere hukukun her alanından bildirilere açıktır. Toplantıya ayrıca, adalet, kadın hakları, toplumsal cinsiyet ve hukuk konu ve kavramlarına odaklanan, diğer bilim alanlarından sunulacak bildirilerle katılmak da mümkündür.

Toplantıya katılmak isteyenlerin, 500-750 kelime aralığından oluşacak bildiri özetlerini en geç 02/03/2020 tarihine kadar cerendamarsenelbilimseltoplanti@cankaya.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Bildiri özetleri; bildiri başlığı, beş anahtar kelime, bildirinin amacı, olası sonuçları ve özgün yönü hususlarına dair kısa açıklamalarla birlikte bildiri sahibinin adı, unvanı ve iletişim bilgilerini içermelidir. Bildiri özetleri Bilim Kurulu üyeleri tarafından, yazar ismi kapatılarak değerlendirilecek olup toplantı programı 20/04/2020 tarihinde ilan edilecektir. Kabul edilen bildiri özetleri, Ceren Damar Şenel I. Genç Bilim İnsanları Toplantı Kitapçığı olarak basılacaktır.

Toplantıda sunulan bildirilerin, ULAKBİM’de taranan Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi sayısı olarak (hakem incelemesinden geçip kabul edilmek koşuluyla) basılması planlanmaktadır. Dergide bildirilerinin yer almasını isteyenlerin, bildirilerinin tam metnini 31/07/2020 tarihine kadar cerendamarsenelbilimseltoplanti@cankaya.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Bildirilerin tam metninde, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yazım Kuralları geçerli olup bu kurallara http://cuhfd.cankaya.edu.tr/makale-yazim-kurallari/ adresinden ulaşılabilir.

Bildiri Özeti Gönderim Formu

BİLİM KURULU *

Doç. Dr. Cavid ABDULLAHZADE Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk

Doç. Dr. Ece AKDOĞAN Çankaya Üniversitesi İİBF Bankacılık ve Finans Bölümü

Prof. Dr. Sevgi Gül AKYILMAZ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türk Hukuk Tarihi

Doç. Dr. Süheyla Suzan GÖKALP ALICA Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku

Doç. Dr. Muhittin ASTARLI Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Doç. Dr. Emel BADUR Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk

Doç. Dr. Uğur BAYILLIOĞLU Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk

Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk

Prof. Dr. Mertol CAN Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku

Doç. Dr. İştar CENGİZ Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Doç. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Dr. Öğrt. Üyesi Eser US DOĞAN Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku

Prof. Dr. Yıldız ECEVİT ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Prof. Dr. Özlem SÖĞÜTLÜ ERİŞGİN TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Roma Hukuku

Doç. Dr. Aysel GÜNİNDİ ERSÖZ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Doç. Dr. Seda ÖRSTEN ESİRGEN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türk Hukuk Tarihi

Doç. Dr. Cenker GÖKER Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk

Prof. Dr. Müzeyyen Aytül KASAPOĞLU Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Doç. Dr. Elvan KEÇELİOĞLU Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Dr. Öğrt. Üyesi Ayşe Funda KILIÇ Çankaya Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu Genel Kamu Hukuku

Dr. Öğrt. Üyesi İlker KILIÇ Çankaya Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu Genel Kamu Hukuku

Doç. Dr. Nesibe KURT KONCA Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Doç. Dr. Aslı GÖNCÜ KÖSE Çankaya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Doç. Dr. Banu ŞİT KÖŞGEROĞLU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuku

Doç. Dr. Eşref KÜÇÜK Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Roma Hukuku

Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Prof. Dr. Cemal OĞUZ Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk

Doç. Dr. Cüneyt OZANSOY Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL TED Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Mehmet Tevfik ÖZCAN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Prof. Dr. Seldağ GÜNEŞ PESCHKE Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Karşılaştırmalı Hukuk

Prof. Dr. Doğan SOYASLAN Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Prof. Dr. Feriha Bilge TANRIBİLİR Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku

Prof. Dr. Süha TANRIVER Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Prof. Dr. Mehmet TURHAN Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku

Prof. Dr. Hasan Bahadır TÜRK Çankaya Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur ULUŞAHİN Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku

Prof. Dr. Gülriz UYGUR Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi

Prof. Dr. Aynur YONGALIK Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku

* Soyadı alfabetik sıraya göre sıralanmıştır.

 

 

Ceren DAMAR ŞENEL I. Genç Bilim İnsanları Toplantısı2019-12-18T11:24:31+00:00

Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Alımı Sınav Sonuçları

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 12. maddesi gereğince 07 Ekim 2019 Pazartesi günü yapılan İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Araştırma Görevlisi Sınav Sonuçları ve Başarılı Sıralaması aşağıdaki gibidir:

   

ALES EA PUANI

 

ALES EA (%30)

 

YABANCI DİL PUANI

 

YABANCI DİL

(%10)

 

MEZUNİYET

NOTU

 

 

MEZUNİYET

 NOTU

(%30)

 

 

GİRİŞ SINAVI

 

GİRİŞ SINAVI (%30)

 

TOPLAM

Cansu KILIÇ (ASIL) 82,57947 24,773841 92,50 9,25 80,86 24,258 90 27,0 85,281841
Oğuzhan YAY

(YEDEK)

96,72633 29,017899 71,250 7,125 84,40 25,32 60 18,0 79,462899
Fatma Nazlıcan ALPSOY 93,56438 28,069314 96,25 9,625 87,6 26,28 40 12,0 75,974314
Orhun YILMAZ 92,81917 27,845751 85,0 8,5 79,0 23,7 50 15,0 75,045751
Merve ARSLAN 85,28002 25,584006 80,0 8,0 78,76 23,628 50 15,0 72,212006
Enes Baki YENER 88,11290 26,43387 73,750 7,375 78,0 23,4 45 13,5 70,70887
Ayşegül TEKÇE 83,24441 24,973323 91,250 9,125 75,03 22,509 45 13,5 70,107323
Esin İNCE 80,98909 24,296727 86,25 8,625 73,40 22,02 50 15,0 69,941727
Mihriban ŞENGEZER 87,00366 26,101098 85,0 8,5 72,0 21,6 Girmedi Girmedi Girmedi
Begüm Sena EKŞİ 79,87622 23,962866 86,25 8,625 76,0 22,8 Girmedi Girmedi Girmedi
Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Alımı Sınav Sonuçları2019-10-10T08:47:27+00:00

Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Alımı Sınav Sonuçları

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 12. maddesi gereğince 07.10.2019  Pazartesi günü yapılan Anayasa Hukuku Araştırma Görevlisi Sınav Sonuçları ve Başarılı Sıralaması aşağıdaki gibidir:

   

ALES EA PUANI

 

ALES EA (%30)

 

YABANCI DİL PUANI

 

YABANCI DİL

(%10)

 

MEZUNİYET

NOTU

 

 

MEZUNİYET

 NOTU

(%30)

 

 

GİRİŞ SINAVI

 

GİRİŞ SINAVI (%30)

 

TOPLAM

Burak ERDEM

(ASIL)

89,839 26,9517 100 10 80,40 24,12 95 28,5 89,5717
Yüksel YILDIRIM (YEDEK) 86,886 26,0658 76,250 7,625 86,93 26,979 60 18 78,6698
Burak TAŞ 83,869 25,1607 83,75 8,375 75,20 22,56 65 19,5 75,5957
Sude CAN 87,123 26,1369 66,250 6,6250 81,00 24,3 55 16,5 73,5619
Begüm SEYHAN 86,811 26,0433 78,75 7,875 78,30 23,49 50 15 72,4053
Merve YİĞİT 88,313 26,4939 90,00 9 74,33 22,299 48 14,4 72,1929
Mehmet YAVUZ 91,421 27,4263 75,00 7,5 77,20 23,16 47 14,1 72,1863
Vasıf İnanç DUYGULU 90,048 27,0144 81,250 8,125 75,00 22,5 30 9 66,6394
Bahar ERDOĞDU BİLGİLİ 76,949 23,0847 88,750 8,8750 68,6 20,58 43 12,9 65,4397
Yusuf Alperen KAPLAN 77,569 23,2707 75,00 7,50 79,02 23,706 36 10,8 65,2767

 

Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Alımı Sınav Sonuçları2019-10-10T08:46:01+00:00

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları

DUYURU

Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları

 

  ALES EA PUANI ALES EA (%60) YABANCI DİL PUANI YABANCI DİL

(%40)

SIRALAMA

ALES + DİL

LİSANS NOT ORTALAMASI

 

 

 

1.       Burak ERDEM 89,83988 53,903928 100 40 93,903928 80,40 Yazılı sınava girebilir
2.       Merve YİĞİT 88,31329 52,987974 90,00 36 88,987974 74,33 Yazılı sınava girebilir
3.       Vasıf İnanç

DUYGULU

90,04853 54,029118 81,25000 32,5 86,529118 75,00 Yazılı sınava girebilir
4.       Mehmet YAVUZ 91,42178 54,853068 75,00 30 84,853068 77,20 Yazılı sınava girebilir
5.       Burak TAŞ 83,86972 50,321832 83,75 33,5 83,821832 75,20 Yazılı sınava girebilir
6.       Begüm SEYHAN 86,81130 52,08678 78,750 31,5 83,58678 78,30 Yazılı sınava girebilir
7.       Yüksel YILDIRIM 86,88690 52,13214 76,250 30,5 82,63214 86,93 Yazılı sınava girebilir
8.       Bahar ERDOĞDU BİLGİLİ 76,94921 46,169526 88,750 35,5 81,669526 68,6 Yazılı sınava girebilir
9.       Sude CAN 87,12340 52,27404 66,250 26,5 78,77404 81,00 Yazılı sınava girebilir
10.    Yusuf Alperen KAPLAN 77,56917 46,541502 75,00 30 76,541502 79,2 Yazılı sınava girebilir
11.    Yakup GÜNDOĞDU 84,27006 50,562036 60,00 24 74,562036 83,43
12.    Gülsüm Cansu

DİKKAŞ

72,37721 43,426326 71,250 28,5 71,926326 86,23

 

Giriş Sınavı: 07.10.2019 tarihinde Saat: 10:00’da Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü Hukuk Fakültesi Dekanlığı A Blok 2. Kat 207 numaralı derslikte yapılacaktır.

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları2019-09-30T12:41:00+00:00

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları

DUYURU

Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

 

  ALES EA PUANI

ALES EA (%60)

YABANCI DİL PUANI YABANCI DİL

(%40)

SIRALAMA

ALES + DİL

LİSANS NOT ORTALAMASI

 

 

 

1.        Fatma Nazlıcan ALPSOY 93,56438 56,138628 96,25 38,5 94,638628 87,6 Yazılı sınava girebilir
2.        Orhun YILMAZ 92,81917 55,691502 85,0 34,0 89,691502 79,0 Yazılı sınava girebilir
3.        Cansu KILIÇ 82,57947 49,547682 92,50 37,0 86,547682 80,86 Yazılı sınava girebilir
4.        Oğuzhan YAY 96,72633 58,035798 71,250 28,5 86,535798 84,40 Yazılı sınava girebilir
5.        Ayşegül TEKÇE 83,24441 49,946646 91,250 36,5 86,446646 75,03 Yazılı sınava girebilir
6.        Mihriban ŞENGEZER 87,00366 52,202196 85,0 34,0 86,202196 72,0 Yazılı sınava girebilir
7.        Merve ARSLAN 85,28002 51,168012 80,0 32,0 83,168012 78,76 Yazılı sınava girebilir
8.        Esin İNCE 80,98909 48,593454 86,25 34,5 83,093454 73,40 Yazılı sınava girebilir
9.        Begüm Sena EKŞİ 79,87622 47,925732 86,250 34,5 82,425732 76,0 Yazılı sınava girebilir
10.     Enes Baki YENER 88,11290 52,86774 73,750 29,5 82,36774 78,0 Yazılı sınava girebilir
11.     Bahar ŞENEL 83,03436 49,820616 78,750 31,5 81,320616 77,0
12.     İlayda YILMAZ 76,64829 45,988974 82,5 33,0 78,988974 83,20
13.     Berrin BOSNA 84,35669 50,614014 68,750 27,5 78,114014 79,60
14.     Canberk ŞEN 72,51283 43,507698 81,250 32,5 76,007698 92,0
15.     Fatma Nur BATIR 78,99647 47,397882 62,5 25,0 72,397882 83,90
16.     Melisa GÜLHAN 81,37067 48,822402 55,0 22,0 70,822402 59,63
17.     Damlanur TAK AYDUMAN 80,80216 48,481296 50,0 20,0 68,481296 83,66
18.     Yasemin ASLANKOÇ 71,41589 42,849534 62,5 25,0 67,849534 77,8

 

Giriş Sınavı: 07.10.2019 tarihinde Saat: 10:00’da Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü Hukuk Fakültesi Dekanlığı A Blok 2. Kat 207 numaralı derslikte yapılacaktır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları2019-09-30T12:38:00+00:00