×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

CEREN DAMAR ŞENEL

I. GENÇ BİLİM İNSANLARI TOPLANTISI

 

2 Ocak 2019 tarihinde, akla, mantığa ve hiçbir suretle vicdana sığmayan bir saldırı sonucu aramızdan koparılan; adalet, eşitlik, hakkaniyet değerlerine dayanan bir hukuk anlayışını benimsemiş olan meslektaşımız Ceren Damar Şenel adına her yıl düzenli olarak yapılması planlanan bilimsel toplantının birincisi, 7-8 Mayıs 2020’de Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yapılacaktır.

Toplantı; araştırma görevlilerinin, doktor öğretim üyelerinin ve lisansüstü öğrenim görenlerin veya öğrenimini tamamlayanların bildirilerine açıktır.

Toplantı, meslektaşımızın da çalışma alanı olan iş ve sosyal güvenlik hukuku başta olmak üzere hukukun her alanından bildirilere açıktır. Toplantıya ayrıca, adalet, kadın hakları, toplumsal cinsiyet ve hukuk konu ve kavramlarına odaklanan, diğer bilim alanlarından sunulacak bildirilerle katılmak da mümkündür.

Toplantıya katılmak isteyenlerin, 500-750 kelime aralığından oluşacak bildiri özetlerini en geç 02/03/2020 tarihine kadar cerendamarsenelbilimseltoplanti@cankaya.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Bildiri özetleri; bildiri başlığı, beş anahtar kelime, bildirinin amacı, olası sonuçları ve özgün yönü hususlarına dair kısa açıklamalarla birlikte bildiri sahibinin adı, unvanı ve iletişim bilgilerini içermelidir. Bildiri özetleri Bilim Kurulu üyeleri tarafından, yazar ismi kapatılarak değerlendirilecek olup toplantı programı 20/04/2020 tarihinde ilan edilecektir. Kabul edilen bildiri özetleri, Ceren Damar Şenel I. Genç Bilim İnsanları Toplantı Kitapçığı olarak basılacaktır.

Toplantıda sunulan bildirilerin, ULAKBİM’de taranan Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi sayısı olarak (hakem incelemesinden geçip kabul edilmek koşuluyla) basılması planlanmaktadır. Dergide bildirilerinin yer almasını isteyenlerin, bildirilerinin tam metnini 31/07/2020 tarihine kadar cerendamarsenelbilimseltoplanti@cankaya.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Bildirilerin tam metninde, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yazım Kuralları geçerli olup bu kurallara http://cuhfd.cankaya.edu.tr/makale-yazim-kurallari/ adresinden ulaşılabilir.

Bildiri Özeti Gönderim Formu

BİLİM KURULU *

Doç. Dr. Cavid ABDULLAHZADE Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk

Doç. Dr. Ece AKDOĞAN Çankaya Üniversitesi İİBF Bankacılık ve Finans Bölümü

Prof. Dr. Sevgi Gül AKYILMAZ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türk Hukuk Tarihi

Doç. Dr. Süheyla Suzan GÖKALP ALICA Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku

Doç. Dr. Muhittin ASTARLI Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Doç. Dr. Emel BADUR Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk

Doç. Dr. Uğur BAYILLIOĞLU Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk

Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk

Prof. Dr. Mertol CAN Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku

Doç. Dr. İştar CENGİZ Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Doç. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Dr. Öğrt. Üyesi Eser US DOĞAN Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku

Prof. Dr. Yıldız ECEVİT ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Prof. Dr. Özlem SÖĞÜTLÜ ERİŞGİN TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Roma Hukuku

Doç. Dr. Aysel GÜNİNDİ ERSÖZ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Doç. Dr. Seda ÖRSTEN ESİRGEN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türk Hukuk Tarihi

Doç. Dr. Cenker GÖKER Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk

Prof. Dr. Müzeyyen Aytül KASAPOĞLU Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Doç. Dr. Elvan KEÇELİOĞLU Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Dr. Öğrt. Üyesi Ayşe Funda KILIÇ Çankaya Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu Genel Kamu Hukuku

Dr. Öğrt. Üyesi İlker KILIÇ Çankaya Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu Genel Kamu Hukuku

Doç. Dr. Nesibe KURT KONCA Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Doç. Dr. Aslı GÖNCÜ KÖSE Çankaya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Doç. Dr. Banu ŞİT KÖŞGEROĞLU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuku

Doç. Dr. Eşref KÜÇÜK Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Roma Hukuku

Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Prof. Dr. Cemal OĞUZ Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL TED Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Doç. Dr. Lale Burcu ÖNÜT Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku

Prof. Dr. Mehmet Tevfik ÖZCAN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Prof. Dr. Seldağ GÜNEŞ PESCHKE Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Karşılaştırmalı Hukuk

Prof. Dr. Doğan SOYASLAN Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Prof. Dr. Feriha Bilge TANRIBİLİR Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku

Prof. Dr. Süha TANRIVER Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Prof. Dr. Mehmet TURHAN Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku

Prof. Dr. Hasan Bahadır TÜRK Çankaya Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur ULUŞAHİN Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku

Prof. Dr. Gülriz UYGUR Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi

Prof. Dr. Aynur YONGALIK Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku

* Soyadı alfabetik sıraya göre sıralanmıştır.