Lisans Ders Programı

Birinci Dönem

Ders Kodu
Ders Adı Kredi
TURK 101 Türkçe 2 0 2
AİIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 0 2
YBD 109 Yabancı Dil I 2 0 2
HUK 111 Medeni Hukuk 4 0 4
HUK 123 Roma Hukuku 3 0 3
HUK 121 Anayasa Hukuku 3 0 3
HUK 113 Hukuk Başlangıcı 2 0 2
HUK 103 İktisat 3 0 3
HUK 125 G.Devlet Teorileri 2 0 2

İkinci Dönem

Ders Kodu
Ders Adı Kredi
TURK 101 Türkçe 2 0 2
AİIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 0 2
YBD 109 Yabancı Dil I 2 0 2
HUK 111 Medeni Hukuk 4 0 4
HUK 123 Roma Hukuku 3 0 3
HUK 121 Anayasa Hukuku 3 0 3
HUK 113 Hukuk Başlangıcı 2 0 2
HUK 103 İktisat 3 0 3
HUK 125 G.Devlet Teorileri
2 0 2

Üçüncü Dönem

Ders Kodu
Ders Adı Kredi
YBD 209 Yabancı Dil II 2 0 2
HUK 231 Ceza Hukuku (Genel Hükümler) 3 0 3
HUK 213 Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) 3 0 3
HUK 241 İdare Hukuku 3 0 3
HUK 215 Devletler Umumi Hukuku 2 0 2
HUK 261 Maliye (Mali Hukuk) 2 0 2
HUK 201 Siyasi Tarih 2 0 2
HUK 207 Türk Hukuk Tarihi 2 0 2
CENG 209 Bilgisayar 2 0 2

 

Seçmeli Ders

2 0 2

Dördüncü Dönem

Ders Kodu
Ders Adı Kredi
HUK 201 Siyasi Tarih 2 0 2
YBD 209 Yabancı Dil II 2 0 2
HUK 231 Ceza Hukuku (Genel Hükümler) 3 0 3
HUK 213 Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) 3 0 3
HUK 241 İdare Hukuku 3 0 3
HUK 215 Devletler Umumi Hukuku 2 0 2
HUK 261 Maliye (Mali Hukuk) 2 0 2
HUK 207 Türk Hukuk Tarihi 2 0 2
  Seçmeli Ders 2 0 2

Beşinci Dönem

Ders Kodu
Ders Adı Kredi
HUK 321 İdari Yargı Hukuku 2 0 2
HUK 315 Medeni Hukuk (Eşya Hukuku) 3 0 3
HUK 313 Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) 3 0 3
HUK 317 Medeni Usul Hukuku 3 0 3
HUK 319 Hukuk Metedolojisi 2 0 2
HUK 371 Ticaret Hukuku I 3 0 3
HUK 331 Ceza Hukuku (Özel Hükümler) 2 0 2
HUK 361 Vergi Hukuku 3 0 3
HUK 301 Hukuk Sosyolojisi 2 0 2

 

Seçmeli Ders 2 0 2

Altıncı Dönem

Ders Kodu
Ders Adı Kredi
HUK 321 İdari Yargı Hukuku 2 0 2
HUK 315 Medeni Hukuk (Eşya Hukuku) 3 0 3
HUK 313 Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) 3 0 3
HUK 317 Medeni Usul Hukuku 3 0 3
HUK 371 Ticaret Hukuku I 3 0 3
HUK 331 Ceza Hukuku (Özel Hükümler) 2 0 2
HUK 361 Vergi Hukuku 3 0 3
HUK 302 Hukuk Felsefesi 2 0 2
  Seçmeli Ders 2 0 2

Yedinci Dönem

Ders Kodu
Ders Adı Kredi
HUK 419 Devletler Özel Hukuku  3 0 3
HUK 471 Ticaret Hukuku II 4 0 4
HUK 415 Medeni Hukuk (Miras Hukuku) 2 0 2
HUK 417 İcra ve İflas Hukuku 3 0 3
HUK 431 Ceza Usulu Hukuku 3 0 3
HUK 425 İş  Hukuku 3 0 3
HUK 427 Sosyal Güvenlik Hukuku 2 0 2
HUK 421 Adli Tıp 1 0 1
HUK 429 İnsan Hakları ve Uluslararası Korunması 2 0 2

Sekizinci Dönem

Ders Kodu
Ders Adı Kredi
HUK 402 Muhasebe 2 0 2
HUK 419 Devletler Özel Hukuku  3 0 3
HUK 471 Ticaret Hukuku II 4 0 4
HUK 415 Medeni Hukuk (Miras Hukuku) 2 0 2
HUK 417 İcra ve İflas Hukuku 3 0 3
HUK 431 Ceza Usulu Hukuku 3 0 3
HUK 423 İş  Hukuku 3 0 3
HUK 427 Sosyal Güvenlik Hukuku 2 0 2
HUK 421 Adli Tıp 1 0 1
HUK 429 İnsan Hakları ve Uluslararası Korunması 2 0 2

Seçmeli Dersler

Ders Kodu
Ders Adı Kredi
HUK 205 İstatistik 2 0 2
HUK 203 Haberleşme Hukuku 2 0 2
HUK 211 Kriminoloji 2 0 2
HUK 217 İşletme Ekonomisi 2 0 2
HUK 218 Çalışma Ekonomisi 2 0 2
HUK 224 Adalet Psikolojisi 2 0 2
HUK 225 Parlemento Hukuku 2 0 2
HUK 226 Çocuk Hukuku 2 0 2
HUK 228 Bilişim Hukuku 2 0 2
HUK 306 Askeri Ceza Hukuku 2 0 2
HUK 304 Sermaye Piyasası Hukuku 2 0 2
HUK 322 Ekonomik Suçlar 2 0 2
HUK 324 Deniz Hukuku 2 0 2
HUK 325 İktisadi Düşünceler Tarihi 2 0 2
HUK 363 Avrupa Hukuku 2 0 2
HUK 365 Doğal Kaynaklar Hukuku 2 0 2
HUK 367 Uluslararasi Örgütler 2 0 2
HUK 369 Hukuki Anlasmazliklarda Çözüm Yollari 2 0 2
HUK 372 Patent Hukuku 2 0 2
HUK 378 Yeni Sözlesme Türleri 2 0 2
HUK 380 Mukayeseli Medeni Hukuk 2 0 2
HUK 423 İslam Hukuku 2 0 2
HUK 426 Milletlerararası Ceza Hukuku 2 0 2
HUK 435 Toprak Hukuku 2 0 2
HUK 451 Dış Ticaret Hukuku 2 0 2
HUK 461 Muhasebe ve Bilanço Hukuku 2 0 2
HUK 462 Banka Hukuku 2 0 2
HUK 472 İmar Hukuku  2 0 2
HUK 479 Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku 2 0 2
HUK 481 Çevre Hukuku 2 0 2
HUK 484 Hava ve Uzay Hukuku 2 0 2
HUK 486 Rekabet Hukuku 2 0 2
HUK 491 Adli Metinler ve Meslek Kuralları 2 0 2

Not: Seçmeli dersler, her yarı yılda bir tane seçilir ve haftada iki saattir.