LİSANS DERS PROGRAMI

BİRİNCİ YIL

Birinci Sömestre

 

TURK 103                  Türk Dili                                                                     (202)

AİIT    101                  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.                                      (202)

YBD   109                  Yabancı Dil I                                                             (202)

HUK   111                  Medeni Hukuk                                                            (404)

HUK   123                  Roma Hukuku                                                             (202)

HUK   121                  Anayasa Hukuku                                                        (303)

HUK   113                  Hukuk  Başlangıcı                                                       (202)

HUK   103                  İktisat                                                                          (202)

HUK   125                  Devlet Teorileri                                                           (202)

 

Ikinci Sömestre

                                                                                               

TURK 103                  Türk Dili                                                                     (202)

AİIT    101                  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.                                      (202)

YBD   109                  Yabancı Dil I                                                             (202)

HUK   111                  Medeni Hukuk                                                            (404)

HUK   123                  Roma Hukuku                                                             (202)

HUK   121                  Anayasa Hukuku                                                        (303)

HUK   113                  Hukuk  Başlangıcı                                                       (202)

HUK   103                  İktisat                                                                          (202)

HUK   125                  Devlet Teorileri                                                           (202)

                                   

İKİNCİ YIL

Üçüncü Sömestre

 

YBD   209                  Yabancı Dil II                                                            (202)

HUK   231                  Ceza Hukuku (Genel Hukümler)                               (303)

HUK   213                  Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)                            (404)

HUK   241                  İdare Hukuku                                                              (303)

HUK   217                  Milletlerarası Hukuk                                                   (202)

HUK   261                  Maliye (Mali Hukuk)                                                  (202)

HUK   207                  Türk Hukuk Tarihi                                                      (202)

                                    Seçmeli Ders                                                               (202)                                                    Seçmeli Ders                                                               (202)

           

Dördüncü Sömestre                                                                                     

 

YBD   209                  Yabancı Dil II                                                            (202)

HUK   231                  Ceza Hukuku (Genel Hukümler)                               (303)

HUK   213                  Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)                            (404)

HUK   241                  İdare Hukuku                                                              (303)

HUK   217                  Milletlerarası Hukuk                                                   (202)

HUK   261                  Maliye (Mali Hukuk)                                                  (202)

HUK   207                  Türk Hukuk Tarihi                                                      (202)

HUK 218                    Hukuk Metodolojisi (zorunlu seçmeli ders)               (202)

                                    Seçmeli Ders                                                               (202)

           

                                                                                               

ÜÇÜNCÜ YIL

 

Beşinci Sömestre

 

HUK   321                  İdari  Yargı Hukuku                                                 (202)

HUK   315                  Eşya Hukuku                                                            (303)

HUK   313                  Borçlar Hukuku (Özel Hükümler)                           (303)

HUK   317                  Medeni Usul Hukuku                                              (303)

HUK   371                  Ticaret Hukuku I                                                        (303)

HUK   331                  Ceza Hukuku (Özel Hükümler)                                  (303)

HUK   361                  Vergi Hukuku                                                             (303)

HUK   301                  Hukuk Sosyolojisi (zorunlu seçmeli ders)                  (202)

                                    Seçmeli Ders                                                               (202)

 

Altıncı Sömestre                                                                                           

HUK   321                  İdari  Yargı Hukuku                                                 (202)

HUK   315                  Eşya Hukuku                                                           (303)

HUK   313                  Borçlar Hukuku (Özel Hükümler)                           (303)

HUK   317                  Medeni Usul Hukuku                                              (303)

HUK   371                  Ticaret Hukuku I                                                        (303)

HUK   331                  Ceza Hukuku (Özel Hükümler)                                  (303)

HUK   361                  Vergi Hukuku                                                             (303)

HUK   302                  Hukuk Felsefesi (zorunlu seçmeli ders)                     (202)

                                    Seçmeli Ders                                                               (202)

 

DÖRDÜNCÜ YIL

Yedinci Sömestre     

HUK   419                 Devletler Özel Hukuku                                               (303)

HUK   471                 Ticaret Hukuku II                                                       (404)

HUK   415                  Miras Hukuku                                                          (202)

HUK   417                  İcra ve İflas Hukuku                                                   (303)

HUK   431                  Ceza Usul Hukuku                                                      (303)

HUK   425                  İş  ve Sosyal Güvenlik Hukuku                                  (404)

HUK   421                  Adli Tıp                                                                   (101)

HUK   429                  İnsan Hakları ve Uluslararası Korunması                (202)

                                    Seçmeli                                                                        (202)

Sekizinci Sömestre                                                   

HUK   419                 Devletler Özel Hukuku                                               (303)

HUK   471                 Ticaret Hukuku II                                                       (404)

HUK   415                  Miras Hukuku                                                          (202)

HUK   417                  İcra ve İflas Hukuku                                                   (303)

HUK   431                  Ceza Usul Hukuku                                                      (303)

HUK   425                  İş  ve Sosyal Güvenlik Hukuku                                  (404)

HUK   421                  Adli Tıp                                                                   (101)

HUK   429                  İnsan Hakları ve Uluslararası Korunması                (202)

HUK 402                    Uluslararası Örgütler (zorunlu seçmeli ders)          (202)

                                    Seçmeli                                                                        (202)

 

 

SEÇMELİ DERSLER

 

2.SINIF 1.DÖNEM SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
DERSİN KODU DERSİN ADI TPK AKTS
HUK 205 Anayasa Yargısı 2 0 2 3
HUK 209 Dernekler ve Vakıflar Hukuku 2 0 2 3
HUK 211 Kriminoloji 2 0 2 3
HUK 203 Haberleşme Hukuku 2 0 2 3
HUK 225 Parlamento Hukuku 2 0 2 3
HUK 219 Hukuk ve Edebiyat 2 0 2 3
HUK 201 Siyasi Tarih 2 0 2 3
       
       
2.SINIF 2.DÖNEM SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
DERSİN KODU DERSİN ADI TPK AKTS
HUK 224 Adalet Psikolojisi 2 0 2 3
HUK 226 Çocuk Hukuku 2 0 2 3
HUK 228 Bilişim Hukuku 2 0 2 3
HUK 222 Basın Hukuku 2 0 2 3
HUK 220 Yargı Örgütü 2 0 2 3
INF 208 Bilgisayar 2 0 2 3
       
       
3.SINIF 1.DÖNEM SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
DERSİN KODU DERSİN ADI TPK AKTS
HUK 363 Avrupa Hukuku 2 0 2 3
HUK 322 Ekonomik Suçlar 2 0 2 3
HUK 369 Hukuki Anlaş. Alter.  Çöz. 2 0 2 3
HUK 303 Sağlık Hukuku 2 0 2 3
HUK 305 Ceza İnfaz Hukuku 2 0 2 3
HUK 307 Çevre Ceza Hukuku 2 0 2 3
HUK 309 Tıp Ceza Hukuku 2 0 2 3
       
       
3.SINIF 2.DÖNEM SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
DERSİN KODU DERSİN ADI TPK AKTS
HUK 365 Doğal Kaynaklar Hukuku 2 0 2 3
HUK 306 Askeri Ceza Hukuku 2 0 2 3
HUK 304 Sermaye Piyasası Hukuku 2 0 2 3
HUK 372 Patent Hukuku 2 0 2 3
HUK 378 Yeni Sözleşme Türleri 2 0 2 3
HUK 308 Reklam Hukuku 2 0 2 3
HUK 310 Tüketici Hukuku 2 0 2 3
HUK 312 Uluslararası Deniz Hukuku 2 0 2 3
       
       
4.SINIF 1.DÖNEM SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
DERSİN KODU DERSİN ADI TPK AKTS
HUK 481 Çevre Hukuku 2 0 2 3
HUK 435 Toprak Hukuku 2 0 2 3
HUK 451 Dış Ticaret Hukuku 2 0 2 3
HUK 479 Fikir ve Sanat Eserleri Huk. 2 0 2 3
HUK 491 Adli Metinler ve Mes.Kur. 2 0 2 3
HUK 439 Bilişim Özel Hukuku 2 0 2 3
HUK 441 Mesleki İngilizce 2 0 2 3
HUK 440 Uluslararası Koruma 2 0 2 3
       
       
4.SINIF 2.DÖNEM SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
DERSİN KODU DERSİN ADI TPK AKTS
HUK 426 Milletlerarası Ceza Hukuku 2 0 2 3
HUK 462 Banka Hukuku 2 0 2 3
HUK 472 İmar Hukuku 2 0 2 3
HUK 484 Hava ve Uzay Hukuku 2 0 2 3
HUK 486 Rekabet Hukuku 2 0 2 3
HUK 482 Çocuk ve Aile Ceza Huk. 2 0 2 3
HUK 430 Uluslararası Sivil Havacılık Huk 202 3
HUK 432 Avukatlık Hukuku 202 3