LİSANS DERS PROGRAMI

BİRİNCİ YIL

Birinci Sömestre

 

TURK 101                  Türk Dili I                                                                   (202)

HIST 201                    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I                             (202)

ENG 109                     Yabancı Dil I                                                              (202)

HUK 141                    Medeni Hukuk I                                                          (404)

HUK 143                    Anayasa Hukuku I                                                      (303)

HUK 145                    Hukuk Başlangıcı I                                                     (202)

HUK 147                    Devlet Teorileri I                                                        (202)

HUK 149                    Roma Hukuku                                                             (303)

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

HUK 151                    Yargı Örgütü                                                               (202)

HUK 153                    Hukuk ve Edebiyat                                                     (202)                                                               

 

 

Ikinci Sömestre

                                                                                               

TURK 102                  Türk Dili II                                                                 (202)

HIST 202                    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II                           (202)

ENG 110                     Yabancı Dil II                                                             (202)

HUK 142                    Medeni Hukuk II                                                        (404)

HUK 144                    Anayasa Hukuku II                                                    (404)

HUK 146                    Hukuk Başlangıcı II                                                   (202)

HUK 148                    Devlet Teorileri II                                                      (202)

HUK 150                    İktisat                                                                          (303)

ESR 101                      Etik ve Sosyal Sorumluluk                                         (101)

                                   

 

İKİNCİ  YIL

Üçüncü Sömestre

 

ENG 209                     Yabancı Dil III                                                           (202)

HUK 271                    Ceza Hukuku I (G.H.)                                    (303)

HUK 273                    İdare Hukuku I                                                            (303)

HUK 275                    Borçlar Hukuku I (G.H.)                                            (303)

HUK 277                    Milletlerarası Hukuk I                                    (202)

HUK 279                    Maliye (Mali Hukuk) I                                               (202)

HUK 281                    Türk Hukuk Tarihi I                                                   (202)

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

HUK 283                    Anayasa Yargısı                                                          (202)

HUK 285                    Dernekler ve Vakıflar Hukuku                                   (202)   

HUK 287                    Kriminoloji                                                                  (202)

HUK 289                    Haberleşme Hukuku                                                   (202)

HUK 293                    Parlemento Hukuku                                                    (202)   

 

Bölüm Dışı  Seçmeli Dersler

PSI 230                       Siyasi Tarih                                                                 (202)

STAT 204                   İstatislik                                                                      (202)

ECON 217                  İktisadi Düşünceler Tarihi                                           (202)               

                                   

 

 

Dördüncü Sömestre

                                                                                               

ENG 210                     Yabancı Dil IV                                                           (202)

HUK 272                    Ceza Hukuku II (G.H.)                                               (303)

HUK 274                    İdare Hukuku II                                                          (303)

HUK 276                    Borçlar Hukuku II (G.H.)                                           (303)

HUK 278                    Milletlerarası Hukuk II                                               (202)

HUK 280                    Maliye (Mali Hukuk) II                                              (202)

HUK 282                    Türk Hukuk Tarihi II                                                  (202)

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

HUK 284                    Adalet Psikolojisi                                                        (202)

HUK 286                    Çocuk Hukuku                                                            (202)

HUK 288                    Bilişim Hukuku                                                          (202)

HUK 290                    Basın Hukuku                                                             (202)

Bölüm Dışı  Seçmeli Dersler

INF 210                       Bilgisayar                                                                    (202)

ECON 216                  Çalışma Ekonomisi                                                     (202)

 

 

ÜÇÜNCÜ YIL

Beşinci Sömestre

 

HUK 341                    İdari Yargı Hukuku I                                                  (202)

HUK 343                    Eşya Hukuku I                                                            (303)

HUK 345                    Borçlar Hukuku I (Ö.H.)                                            (303)

HUK 347                    Medeni Usul Hukuku I                                               (303)

HUK 349                    Ticaret Hukuku I                                                        (303)

HUK 351                    Ceza Hukuku I (Ö.H)                                                 (303)

HUK 353                    Vergi Hukuku I                                                           (303)

HUK 355                    Hukuk Sosyolojisi                                                       (202)

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

HUK 327                    Hukuk Metedolojisi                                                    (202)

HUK 329                    Avrupa Hukuku                                                          (202)

HUK 326                    Ekonomik Suçlar                                                        (202)

HUK 335                    Hukuki Anlaş. Alter. Çöz. Yol.                                  (202)

HUK 337                    Sağlık Hukuku                                                            (202)

HUK 339                    Ceza İnfaz Hukuku                                                     (202)

HUK 357                    Çevre Ceza Hukuku                                                    (202)

HUK 359                    Tıp Ceza Hukuku                                                        (202)

 

Altıncı Sömestre

 

HUK 342                    İdari Yargı Hukuku II                                                 (202)

HUK 344                    Eşya Hukuku II                                                          (303)

HUK 346                    Borçlar Hukuku II (Ö.H.)                                           (303)

HUK 348                    Medeni Usul Hukuku II                                             (303)

HUK 350                    Ticaret Hukuku II                                                       (303)

HUK 352                    Ceza Hukuku II (Ö.H)                                                (303)

HUK 354                    Vergi Hukuku II                                                         (303)

HUK 356                    Hukuk Felsefesi                                                          (202)

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

HUK 333                    Doğal Kaynaklar Hukuku                                           (202)

HUK 328                    Askeri Ceza Hukuku                                                  (202)

HUK 330                    Sermaye Piyasası Hukuku                                          (202)

HUK 332                    Patent Hukuku                                                (202)

HUK 334                    Yeni Sözleşme Türleri                                                (202)

HUK 336                    Deniz Hukuku                                                             (202)

HUK 340                    Reklam Hukuku                                                          (202)

HUK 358                    Tüketici Hukuku                                                         (202)

HUK 382                    Uluslar arası Deniz Hukuku                                       (202)

 

 

DÖRDÜNCÜ YIL

Yedinci  Sömestre

 

HUK 403                    Devletler Özel Hukuku I                                            (303)

HUK 405                    Ticaret Hukuku III                                                     (303)

HUK 407                    Miras Hukuku I                                                          (202)

HUK 409                    İcra ve İflas Hukuku I                                                 (303)

HUK 411                    Ceza Usul Hukuku I                                                   (303)

HUK 413                    İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I                                (505)

HUK 433                    Adli Tıp                                                                       (202)

HUK 437                    İnsan Hakları ve Ul. Korun I                                      (202)

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

HUK 401                    Çevre Hukuku                                                             (202)

HUK 443                    Toprak Hukuku                                                           (202)

HUK 445                    Dış Ticaret Hukuku                                                    (202)

HUK 447                    Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku                                  (202)

HUK 449                    Adli Metinler                                                               (202)

HUK 453                    Bilişim Özel Hukuku                                                  (202)

HUK 442                    Uluslararası Koruma                                                   (202)

 

Sekizinci  Sömestre

 

HUK 404                    Devletler Özel Hukuku II                                           (303)

HUK 406                    Ticaret Hukuku IV                                                     (404)

HUK 408                    Miras Hukuku II                                                         (202)

HUK 410                    İcra ve İflas Hukuku I I                                               (303)

HUK 412                    Ceza Usul Hukuku II                                                  (303)

HUK 414                    İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II                               (505)

HUK 438                    İnsan Hakları ve Ul. Korun II                        (202)

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

HUK 416                    Milletlerarası Ceza Hukuku                                        (202)

HUK 418                    Banka Hukuku                                                            (202)

HUK 420                    İmar Hukuku                                                               (202)

HUK 422                    Hava ve Uzay Hukuku                                               (202)

HUK 424                    Rekabet Hukuku                                                         (202)

HUK 428                    Çocuk ve Aile Ceza Huk.                                           (202)

HUK 434                    Uluslararası Sivil Havacılık                                        (202)

HUK 436                    Avukatlık Hukuku                                                      (202)

 

 

 

Bölüm Dışı  Seçmeli Dersler

MAN 486                    Finansal Kurumlar                                                      (202)

MAN 485                    Muhasebe                                                                    (202)

ENG 410                     Mesleki İngilizce                                                        (202)

PSI 430                       Uluslararası Örgütler                                                  (202)