Lisans Ders Programı


BİRİNCİ YIL

Birinci Sömestre

TURK 101 Türk Dili I (202)
HIST 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (202)
ENG 109 Yabancı Dil I (202)
HUK 141 Medeni Hukuk I (404)
HUK 143 Anayasa Hukuku I  (303)
HUK 145  Hukuk Başlangıcı I (202)
HUK 147 Devlet Teorileri I (202)
HUK 149  Roma Hukuku (303)

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

HUK 151                Yargı Örgütü (202)

HUK 153                Hukuk ve Edebiyat (202)

İkinci Sömestre

TURK 102 Türk Dili II (202)
HIST 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (202)
ENG 110 Yabancı Dil II (202)
HUK 142 Medeni Hukuk II (404)
HUK 144 Anayasa Hukuku II (404)
HUK 146 Hukuk Başlangıcı II (202)
HUK 148 Devlet Teorileri II (202)
HUK 150 İktisat (303)
ESR 101 Etik ve Sosyal Sorumluluk (101)

 

İKİNCİ YIL

Üçüncü Sömestre

ENG 209 Yabancı Dil III (202)
HUK 271 Ceza Hukuku I (G.H.) (303)
HUK 273 İdare Hukuku I (303)
HUK 275 Borçlar Hukuku I (G.H.) (303)
HUK 277 Milletlerarası Hukuk I (202)
HUK 279 Maliye (Mali Hukuk) I  (202)
HUK 281 Türk Hukuk Tarihi I  (202)

                                                               

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

HUK 283                    Anayasa Yargısı (202)

HUK 285                    Dernekler ve Vakıflar Hukuku (202)  

HUK 287                    Kriminoloji (202)

HUK 289                    Haberleşme Hukuku (202)

HUK 293                    Parlemento Hukuku (202)  

 

Bölüm Dışı Seçmeli Dersler

PSI 230                       Siyasi Tarih (202)

STAT 204                   İstatislik (202)

ECON 217                  İktisadi Düşünceler Tarihi (202)              

                                  

Dördüncü Sömestre

ENG 210 Yabancı Dil IV   (202)
HUK 272  Ceza Hukuku II (G.H.) (303)
HUK 274 İdare Hukuku II (303)
HUK 276 Borçlar Hukuku II (G.H.) (303)
HUK 278 Milletlerarası Hukuk II (202)
HUK 280 Maliye (Mali Hukuk) II  (202)
HUK 282 Türk Hukuk Tarihi II (202)

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

HUK 284                    Adalet Psikolojisi (202)

HUK 286                    Çocuk Hukuku (202)

HUK 288                    Bilişim Hukuku (202)

HUK 290                    Basın Hukuku (202)

Bölüm Dışı  Seçmeli Dersler

INF 210                      Bilgisayar  (202)

ECON 216                  Çalışma Ekonomisi (202)

ÜÇÜNCÜ YIL

Beşinci Sömestre

HUK 341  İdari Yargı Hukuku I (202)
HUK 343 Eşya Hukuku I (303)
HUK 345  Borçlar Hukuku I (Ö.H.)   (303)
HUK 347 Medeni Usul Hukuku I (303)
HUK 349 Ticaret Hukuku I (303)
HUK 351 Ceza Hukuku I (Ö.H) (303)
HUK 353 Vergi Hukuku I (303)
HUK 355 Hukuk Sosyolojisi (202)

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

HUK 327                    Hukuk Metedolojisi (202)

HUK 329                    Avrupa Hukuku  (202)

HUK 326                    Ekonomik Suçlar (202)

HUK 335                    Hukuki Anlaş. Alter. Çöz. Yol.  (202)

HUK 337                    Sağlık Hukuku  (202)

HUK 339                    Ceza İnfaz Hukuku  (202)

HUK 357                    Çevre Ceza Hukuku   (202)

HUK 359                    Tıp Ceza Hukuku  (202)

Altıncı Sömestre

HUK 342 İdari Yargı Hukuku II (202)
HUK 344  Eşya Hukuku II (303)
HUK 346    Borçlar Hukuku II (Ö.H.) (303)
HUK 348 Medeni Usul Hukuku II  (303)
HUK 350 Ticaret Hukuku II  (303)
HUK 352 Ceza Hukuku II (Ö.H) (303)
HUK 354 Vergi Hukuku II (303)
HUK 356 Hukuk Felsefesi  (202)

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

HUK 333                    Doğal Kaynaklar Hukuku (202)

HUK 328                    Askeri Ceza Hukuku (202)

HUK 330                    Sermaye Piyasası Hukuku (202)

HUK 332                    Patent Hukuku  (202)

HUK 334                    Yeni Sözleşme Türleri (202)

HUK 336                    Deniz Hukuku (202)

HUK 340                    Reklam Hukuku (202)

HUK 358                    Tüketici Hukuku (202)

HUK 382                    Uluslar arası Deniz Hukuku (202)

DÖRDÜNCÜ YIL

Yedinci  Sömestre

HUK 403 Devletler Özel Hukuku I (303)
HUK 405 Ticaret Hukuku III (303)
HUK 407 Miras Hukuku I (202)
HUK 409 İcra ve İflas Hukuku I  (303)
HUK 411 Ceza Usul Hukuku I  (303)
HUK 413 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I  (505)
HUK 433 Adli Tıp  (202)
HUK 437 İnsan Hakları ve Ul. Korun I  (202)

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

HUK 401                    Çevre Hukuku  (202)

HUK 443                    Toprak Hukuku (202)

HUK 445                    Dış Ticaret Hukuku (202)

HUK 447                    Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku (202)

HUK 449                    Adli Metinler  (202)

HUK 453                    Bilişim Özel Hukuku (202)

Sekizinci  Sömestre

HUK 404 Devletler Özel Hukuku II      (303)
HUK 406 Ticaret Hukuku IV (404)
HUK 408   Miras Hukuku II (202)
HUK 410  İcra ve İflas Hukuku II (303)
HUK 412  Ceza Usul Hukuku II (303)
HUK 414  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II (505)
HUK 438   İnsan Hakları ve Ul. Korun II  (202)

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

HUK 416                    Milletlerarası Ceza Hukuku ç(202)

HUK 418                    Banka Hukuku  (202)

HUK 420                    İmar Hukuku  (202)

HUK 422                    Hava ve Uzay Hukuku  (202)

HUK 424                    Rekabet Hukuku  (202)

HUK 428                    Çocuk ve Aile Ceza Huk.  (202)

Bölüm Dışı  Seçmeli Dersler

MAN 486                   Finansal Kurumlar (202)

MAN 485                   Muhasebe (202)

ENG 410                    Mesleki İngilizce (202)

PSI 430                      Uluslararası Örgütler (202)