×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Adı Soyadı: Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU

Doktora:
 Strazburg Üniversitesi

Çalışma alanları:
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

tel    0 312 284 45 00 / 155 – 300
oda   A Blok
mail   hmol@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Prof. Dr. Cemal OĞUZ 

Doktora:
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları:
Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku

tel    0 312 284 45 00 / 475
oda   A Blok No: 203/C
mail   oguzc@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Prof. Dr. İbrahim Sahir ÇÖRTOĞLU

Doktora: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Çalışma alanları: Medeni Hukuk

tel    0 312 284 45 00 / 312
oda   A Blok No: 132/A
mail   sahir@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Prof. Dr. Doğan SOYASLAN

Doktora: Paris Üniversitesi, Ceza Hukuku ve Kriminoloji Enstitüsü

Çalışma alanları: Ceza ve Ceza Usul Hukuku, Kriminoloji

tel    0 312 284 45 00 / 405
oda   A Blok No: 215
mail   d.soyaslan@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Prof. Dr. Mehmet TURHAN 

Doktora: Ankara Üniversitesi  Hukuk Fakültesi

Çalışma alanları: Anayasa Hukuku

tel    0 312 284 45 00 / 377
oda   A Blok No: 124
mail   mehturhan@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ 

Doktora: Université Libre de Bruxelles

Çalışma alanları: Vergi Hukuku, Kamu Maliyesi, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri

tel    0 312 284 45 00 / 226
oda   A Blok No: 113/A
mail   nbilici@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Prof. Dr. Süha TANRIVER

Doktora:
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları:
Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Noterlik Hukuku, Konkordato Hukuku, Tahkim Hukuku, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları 

tel    0 312 284 45 00 / 301
oda   A Blok No: 315
mail   stanriver@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Prof. Dr. Feriha Bilge TANRIBİLİR

Doktora:
 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları:
Vatandaşlık Hukuku, Yabancılar Hukuku,Kanunlar İhtilafı Hukuku, Milletlerarası Usul Hukuku, Çocuk Hukuku

tel    0 312 284 45 00 / 155
oda   A Blok
mail   fbilge@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Prof. Dr. Mertol CAN 

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları: Deniz Ticareti Hukuku, Sigorta Hukuku, Taşıma Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku

tel    0 312 284 45 00 / 468
oda   A Blok No: 229/B
mail   mertolcan@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Doç. Dr. Elvan KEÇELİOĞLU 

Doktora:
Regensburg Üniversitesi, Almanya

Çalışma alanları:
Ceza ve Ceza Usül Hukuku

tel    0 312 284 45 00 / 200
oda   A Blok No: 415 / A
mail   elvan@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Doç. Dr. Uğur BAYILLOĞLU 

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları: Uluslararası Kamu Hukuku

tel    0 312 284 45 00 / 409
oda   A Blok No: 101 / C
mail   ugurbayil@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Doç. Dr. Emel BADUR 

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları: Medeni Hukuk

tel    0 312 284 45 00 / 274
oda   A Blok No: 102/C
mail  badur@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı:  Doç. Dr. Nesibe KURT KONCA 

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları: Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku

tel    0 312 284 45 00 / 196
oda   A Blok No: 201 / A
mail   nkurt@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı:  Doç. Dr. Gamze TURAN BAŞARA

Doktora: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları: Başlangıç Hükümleri, Şahsın Hukuku, Aile ve Miras Hukuku

tel    0 312 284 45 00 / 370
oda   A Blok No: 130 / B
mail   gamzeturan@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı:  Doç. Dr. H. Tolunay OZANEMRE YAYLA

Doktora: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları: Medeni Hukuk

tel    0 312 284 45 00 / 313
oda   A Blok No: 213 / A
mail   tolunayozanemre@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Doktor Öğretim Üyesi Ali Uğur ERİŞ

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları: Ceza ve Ceza Usül Hukuku

tel    0 312 284 45 00 / 308
oda   A Blok No: 103/C
mail   aliugureris@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı:  Doktor Öğretim Üyesi Cem Duran UZUN 

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları: Anayasa Hukuku

tel    0 312 284 45 00 / 208
oda   A Blok No: 107 / B
mail   cemduran@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı:  Doktor Öğretim Üyesi Eser US 

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları: İdare ve İdari Yargılama Usulü Hukuku

tel    0 312 284 45 00 / 159
oda   A Blok No: 108 / B
mail   eserus@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Doktor Öğretim Üyesi Şirin GÜVEN 

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları: Ticaret Hukuku, Haksız Rekabet Hukuku, Rekabet Hukuku, AB Hukuku

tel    0 312 284 45 00 / 206
oda   A Blok No: 103 / A
mail   sguven@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı:  Doktor Öğretim Üyesi Burcu ERTEM 

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları: Ceza ve Ceza Usül Hukuku

tel    0 312 284 45 00 / 408
oda   A Blok No: 102 / B
mail   burcuertem@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Doktor Öğretim Üyesi Gülce GÜMÜŞLÜ TUNÇAĞIL 

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları: Milletlerarası Özel Hukuk

tel    0 312 284 45 00 / 167
oda   A Blok No: 228 / B
mail   ggumuslu@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Doktor Öğretim Üyesi Begüm DİLEMRE ÖDEN 

Doktora: Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Çalışma Alanları: Vergi Hukuku

 

tel    0 312 284 45 00 / 254
oda   A Blok No: 214 / B
mail   begumdilemre@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Doktor Öğretim Üyesi Ali ACAR 

Doktora: European University Institute

Çalışma alanları: Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

tel    0 312 284 45 00 / 281
oda   A Blok No: 113 / C
mail   aliacar@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Doktor Öğretim Üyesi İsmet MAZLUM 

Doktora: Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları: Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku

tel    0 312 284 45 00 / 311
oda   A Blok No: 101 / B
mail   ismetmazlum@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Doktor Öğretim Üyesi Dilhun AYAYDIN 

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları: İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku

tel    0 312 284 45 00 / 371
oda   A Blok No: 132 / B
mail   dilhunayaydin@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Ar. Gör. Ayşe Merve BELGE 

Doktora: Devam Ediyor

Çalışma alanları: Medeni Hukuk

tel    0 312 284 45 00 / 442
oda   A Blok No: 102 / A
mail   aysemervebelge@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Ar. Gör. Nihal KOŞER 

Doktora: Devam Ediyor

Çalışma alanları: Ticaret Hukuku

tel    0 312 284 45 00 / 302
oda   A Blok No: 213 / C
mail   nihalgungelen@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Ar. Gör. Aziz Erman BAYRAM

Doktora: Devam Ediyor

Çalışma alanları: Medeni Hukuk 

tel    0 312 284 45 00 / 345
oda   A Blok No: 228 / A
mail   azizermanbayram@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Ar. Gör. Hilal DÜZENLİ 

Doktora: Devam Ediyor

Çalışma alanları: Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

tel    0 312 284 45 00 / 260
oda   A Blok No: 214 / C
mail   hilalduzenli@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Ar. Gör. Ceren DAMAR ŞENEL

Görevine canı pahasına bağlı, haksızlığa boyun eğmeyen, dürüst, ilkeli, gelecek vaad eden değerli akademisyen, hukukçu….

Ceren DAMAR ŞENEL, yaşamına yön veren tüm ideal ve değerlerle aramızda yaşamaya devam edecektir…

Adı Soyadı: Ar. Gör. Müberra KORKMAZ 

Doktora: Devam Ediyor

Çalışma alanları: Hukuk Tarihi

tel    0 312 284 45 00 / 236
oda   A Blok No: 229 / C
mail   muberrakorkmaz@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Ar. Gör. Setenay BAYTEMİR 

Doktora: Devam Ediyor

Çalışma alanları: Roma Hukuku

tel    0 312 284 45 00 / 411
oda   A Blok No: 229 / A
mail   setenaybaytemir@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Ar. Gör. Zeynep İSTEMİ

Doktora: Devam Ediyor

Çalışma alanları: Milletlerarası Özel Hukuku

tel    0 312 284 45 00 / 425
oda   A Blok No: 103 / B
mail   zeynepistemi@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Ar. Gör. Cansu KILIÇ 

Doktora: Devam Ediyor

Çalışma alanları: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

tel    0 312 284 45 00 / 407
oda   A Blok No: 107 / C
mail   cansukilic@cankaya.edu.tr 
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Ar. Gör. Burak ERDEM 

Yüksek Lisans: Devam Ediyor

Çalışma alanları: Anayasa Hukuku 

tel    0 312 284 45 00 / 173
oda   A Blok No: 213 / B
mail   burakerdem@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV