Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri

Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri2019-01-10T08:54:39+00:00

Adı Soyadı: Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU

Doktora:
 Strazburg Üniversitesi

Çalışma alanları:
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

tel    0 312 233 11 30 / 233 11 20 / 233 11 38
oda   A Blok
mail   hmol@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Prof. Dr. Feriha Bilge TANRIBİLİR

Doktora:
 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları:
Vatandaşlık Hukuku, Yabancılar Hukuku,Kanunlar İhtilafı Hukuku, Milletlerarası Usul Hukuku, Çocuk Hukuku

tel    0 312 284 45 00 / 155
oda   A Blok
mail   fbilge@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Prof. Dr. Doğan SOYASLAN

Doktora: Paris Üniversitesi, Ceza Hukuku ve Kriminoloji Enstitüsü

Çalışma alanları: Ceza ve Ceza Usul Hukuku, Kriminoloji

tel    0 312 284 45 00 / 405
oda   A Blok No: 215
mail   d.soyaslan@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Prof. Dr. İbrahim Sahir ÇÖRTOĞLU

Doktora: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Çalışma alanları: Medeni Hukuk

tel    0 312 284 45 00 / 312
oda   A Blok No: 132/A
mail   sahir@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Prof. Dr. Mehmet TURHAN 

Doktora: Ankara Üniversitesi  Hukuk Fakültesi

Çalışma alanları: Anayasa Hukuku

tel    0 312 284 45 00 / 377
oda   A Blok No: 124
mail   mehturhan@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ 

Doktora: Université Libre de Bruxelles

Çalışma alanları: Vergi Hukuku, Kamu Maliyesi, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri

tel    0 312 284 45 00 / 226
oda   A Blok No: 113/A
mail   nbilici@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Prof. Dr. Süha TANRIVER

Doktora:
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları:
Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Noterlik Hukuku, Konkordato Hukuku, Tahkim Hukuku, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları 

tel    0 312 284 45 00 / 301
oda   A Blok No: 315
mail   stanriver@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Prof. Dr. Cemal OĞUZ 

Doktora:
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları:
Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku

tel    0 312 284 45 00 / 475
oda   A Blok No: 203/C
mail   oguzc@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Prof. Dr. Mertol CAN 

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları: Deniz Ticareti Hukuku, Sigorta Hukuku, Taşıma Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku

tel    0 312 284 45 00 / 468
oda   A Blok No: 229/B
mail   mertolcan@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Doç. Dr. Elvan KEÇELİOĞLU 

Doktora:
Regensburg Üniversitesi, Almanya

Çalışma alanları:
Ceza ve Ceza Usül Hukuku

tel    0 312 284 45 00 / 200
oda   A Blok No: 415 / A
mail   elvan@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Doç. Dr. Uğur BAYILLOĞLU 

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları: Uluslararası Kamu Hukuku

tel    0 312 284 45 00 / 409
oda   A Blok No: 101 / C
mail   ugurbayil@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Doç. Dr. Emel BADUR 

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları: Medeni Hukuk

tel    0 312 284 45 00 / 274
oda   A Blok No: 102/C
mail  badur@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı:  Doç. Dr. Nesibe KURT KONCA 

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları: Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku

tel    0 312 284 45 00 / 196
oda   A Blok No: 201 / A
mail   nkurt@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Doktor Öğretim Üyesi Ali Uğur ERİŞ

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları: Ceza ve Ceza Usül Hukuku

tel    0 312 284 45 00 / 308
oda   A Blok No: 103/C
mail   aliugueris@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı:  Doktor Öğretim Üyesi Cem Duran UZUN 

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları: Anayasa Hukuku

tel    0 312 284 45 00 / 208
oda   A Blok No: 107 / B
mail   cemduran@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı:  Doktor Öğretim Üyesi Eser US 

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları: İdare ve İdari Yargılama Usulü Hukuku

tel    0 312 284 45 00 / 159
oda   A Blok No: 108 / B
mail   eserus@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Doktor Öğretim Üyesi Şirin GÜVEN 

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları: Ticaret Hukuku, Haksız Rekabet Hukuku, Rekabet Hukuku, AB Hukuku

tel    0 312 284 45 00 / 206
oda   A Blok No: 103 / A
mail   sguven@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı:  Doktor Öğretim Üyesi H. Tolunay OZANEMRE YAYLA

Doktora: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları: Medeni Hukuk

tel    0 312 284 45 00 / 313
oda   A Blok No: 213 / A
mail   tolunayozanemre@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı:  Doktor Öğretim Üyesi Gamze TURAN BAŞARA

Doktora: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları: Başlangıç Hükümleri, Şahsın Hukuku, Aile ve Miras Hukuku

tel    0 312 284 45 00 / 370
oda   A Blok No: 130 / B
mail   gamzeturan@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı:  Doktor Öğretim Üyesi G. Çağlar ÇOPUROĞLU

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

tel    0 312 284 45 00 / 407
oda   A Blok No: 107 / C
mail   copuroglu@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı:  Doktor Öğretim Üyesi Burcu ERTEM 

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları: Ceza ve Ceza Usül Hukuku

tel    0 312 284 45 00 / 408
oda   A Blok No: 102 / B
mail   burcuertem@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Doktor Öğretim Üyesi Gülce GÜMÜŞLÜ TUNÇAĞIL 

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları: Milletlerarası Özel Hukuk

tel    0 312 284 45 00 / 167
oda   A Blok No: 228 / B
mail   ggumuslu@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Doktor Öğretim Üyesi Begüm DİLEMRE ÖDEN 

Doktora: Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Çalışma Alanları: Vergi Hukuku

 

tel    0 312 284 45 00 / 254
oda   A Blok No: 214 / B
mail   begumdilemre@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Doktor Öğretim Üyesi Ali ACAR 

Doktora: European University Institute

Çalışma alanları: Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

tel    0 312 284 45 00 / 281
oda   A Blok No: 113 / C
mail   aliacar@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Dr. Dilhun AYAYDIN 

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları: İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku

tel    0 312 284 45 00 / 371
oda   A Blok No: 132 / B
mail   dilhunayaydin@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Ar. Gör. Dr. İsmet MAZLUM 

Doktora: Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları: Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku

tel    0 312 284 45 00 / 311
oda   A Blok No: 101 / B
mail   ismetmazlum@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Ar. Gör. Ayşe Merve BELGE 

Doktora: Devam Ediyor

Çalışma alanları: Medeni Hukuk

tel    0 312 284 45 00 / 442
oda   A Blok No: 102 / A
mail   aysemervebelge@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Ar. Gör. Belin KÖROĞLU ÖLMEZ

Doktora: Devam Ediyor

Çalışma alanları: Ticaret Hukuku

tel    0 312 284 45 00 / 336
oda   A Blok No: 214 / A
mail   belinkoroglu@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Ar. Gör. Nihal KOŞER 

Doktora: Devam Ediyor

Çalışma alanları: Ticaret Hukuku

tel    0 312 284 45 00 / 302
oda   A Blok No: 213 / C
mail   nihalgungelen@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Ar. Gör. Zeynep Nihal AYDINOĞLU

Doktora: Devam Ediyor

Çalışma alanları: İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku

tel    0 312 284 45 00 / 157
oda   A Blok No: 108 / A
mail   zeynepaydinoglu@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Ar. Gör. Aziz Erman BAYRAM

Doktora: Devam Ediyor

Çalışma alanları: Medeni Hukuk 

tel    0 312 284 45 00 / 345
oda   A Blok No: 228 / A
mail   azizermanbayram@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Ar. Gör. Hilal DÜZENLİ 

Doktora: Devam Ediyor

Çalışma alanları: Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

tel    0 312 284 45 00 / 260
oda   A Blok No: 214 / C
mail   hilalduzenli@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Ar. Gör. Ceren DAMAR ŞENEL 

Adı Soyadı: Ar. Gör. Müberra KORKMAZ 

Doktora: Devam Ediyor

Çalışma alanları: Hukuk Tarihi

tel    0 312 284 45 00 / 236
oda   A Blok No: 229 / C
mail   muberrakorkmaz@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Ar. Gör. Setenay BAYTEMİR 

Doktora: Devam Ediyor

Çalışma alanları: Roma Hukuku

tel    0 312 284 45 00 / 411
oda   A Blok No: 229 / A
mail   setenaybaytemir@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Ar. Gör. Zeynep İSTEMİ

Yüksek Lisans: Devam Ediyor

Çalışma alanları: Milletlerarası Özel Hukuku

tel    0 312 284 45 00 / 425
oda   A Blok No: 103 / B
mail   zeynepistemi@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV