×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Adı Soyadı: Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU

Doktora:
 Strazburg Üniversitesi

Çalışma alanları:
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

tel    0 312 233 10 00 / 7845
oda   A Blok No: 603
mail   hmol@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Prof. Dr. Cemal OĞUZ 

Doktora:
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları:
Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku

tel    0 312 233 10 00 / 7845
oda   A Blok No: 613-503
mail   oguzc@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Prof. Dr. İbrahim Sahir ÇÖRTOĞLU

Doktora: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Çalışma alanları: Medeni Hukuk

tel    0 312 233 10 00 / 7836 
oda   A Blok No: 517
mail   sahir@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Prof. Dr. Doğan SOYASLAN

Doktora: Paris Üniversitesi, Ceza Hukuku ve Kriminoloji Enstitüsü

Çalışma alanları: Ceza ve Ceza Usul Hukuku, Kriminoloji

tel    0 312 233 10 00 / 7814
oda   A Blok No: 417
mail   d.soyaslan@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Prof. Dr. Mehmet TURHAN 

Doktora: Ankara Üniversitesi  Hukuk Fakültesi

Çalışma alanları: Anayasa Hukuku

tel    0 312 233 10 00 / 7826
oda   A Blok No: 507
mail   mehturhan@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ 

Doktora: Université Libre de Bruxelles

Çalışma alanları: Vergi Hukuku, Kamu Maliyesi, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri

tel    0 312 233 10 00 / 7835
oda   A Blok No: 516
mail   nbilici@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Prof. Dr. Süha TANRIVER

Doktora:
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları:
Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Noterlik Hukuku, Konkordato Hukuku, Tahkim Hukuku, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları 

tel    0 312 233 10 00 / 7825
oda   A Blok No: 506
mail   stanriver@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Prof. Dr. Feriha Bilge TANRIBİLİR

Doktora:
 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları:
Vatandaşlık Hukuku, Yabancılar Hukuku,Kanunlar İhtilafı Hukuku, Milletlerarası Usul Hukuku, Çocuk Hukuku

tel    0 312 233 10 00 / 7803
oda   A Blok No: 406
mail   fbilge@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Prof. Dr. Mertol CAN 

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları: Deniz Ticareti Hukuku, Sigorta Hukuku, Taşıma Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku

tel    0 312 233 10 00 / 7800
oda   A Blok No: 405
mail   mertolcan@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Doç. Dr. Elvan KEÇELİOĞLU 

Doktora:
Regensburg Üniversitesi, Almanya

Çalışma alanları:
Ceza ve Ceza Usül Hukuku

tel    0 312 233 10 00 / 7844-7815
oda   A Blok No: 418
mail   elvan@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Doç. Dr. Uğur BAYILLOĞLU 

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları: Uluslararası Kamu Hukuku

tel    0 312 233 10 00 / 7824
oda   A Blok No: 518
mail   ugurbayil@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Doç. Dr. Emel BADUR 

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları: Medeni Hukuk

tel    0 312 233 10 00 / 7822
oda   A Blok No: 520
mail  badur@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı:  Doç. Dr. Nesibe KURT KONCA 

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları: Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku

tel    0 312 233 10 00 / 7823
oda   A Blok No: 519
mail   nkurt@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı:  Doç. Dr. Gamze TURAN BAŞARA

Doktora: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları: Başlangıç Hükümleri, Şahsın Hukuku, Aile ve Miras Hukuku

tel    0 312 233 10 00 / 7818
oda   A Blok No: 615-505
mail   gamzeturan@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı:  Doç. Dr. H. Tolunay OZANEMRE YAYLA

Doktora: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları: Medeni Hukuk

tel    0 312 233 10 00 / 7817
oda   A Blok No: 420
mail   tolunayozanemre@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Doktor Öğretim Üyesi Ali Uğur ERİŞ

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları: Ceza ve Ceza Usül Hukuku

tel    0 312 233 10 00 / 7801
oda   A Blok No: 404
mail   aliugureris@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı:  Doktor Öğretim Üyesi Cem Duran UZUN 

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları: Anayasa Hukuku

tel    0 312 233 10 00 / 7816
oda   A Blok No: 419
mail   cemduran@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı:  Doktor Öğretim Üyesi Eser US 

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları: İdare ve İdari Yargılama Usulü Hukuku

tel    0 312 233 10 00 / 7834
oda   A Blok No: 515
mail   eserus@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Doktor Öğretim Üyesi Şirin GÜVEN 

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları: Ticaret Hukuku, Haksız Rekabet Hukuku, Rekabet Hukuku, AB Hukuku

tel    0 312 233 10 00 / 7827
oda   A Blok No: 508
mail   sguven@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı:  Doktor Öğretim Üyesi Göksun Çağlar ÇOPUROĞLU  

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

tel    0 312 233 10 00 / 7832
oda   A Blok No: 610
mail   copuroglu@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı:  Doktor Öğretim Üyesi Burcu ERTEM 

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları: Ceza ve Ceza Usül Hukuku

tel    0 312 233 10 00 / 7812
oda   A Blok No: 415
mail   burcuertem@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Doktor Öğretim Üyesi Gülce GÜMÜŞLÜ TUNÇAĞIL 

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları: Milletlerarası Özel Hukuk

tel    0 312 233 10 00 / 7804
oda   A Blok No: 407
mail   ggumuslu@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Doktor Öğretim Üyesi Begüm DİLEMRE ÖDEN 

Doktora: Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Çalışma Alanları: Vergi Hukuku

tel    0 312 233 10 00 / 7828
oda   A Blok No: 509
mailbegumdilemre@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Doktor Öğretim Üyesi Ali ACAR 

Doktora: European University Institute

Çalışma alanları: Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

tel    0 312 233 10 00 / 7833
oda   A Blok No: 514
mail   aliacar@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Doktor Öğretim Üyesi İsmet MAZLUM 

Doktora: Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları: Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku

tel    0 312 233 10 00 / 7805
oda   A Blok No: 408
mail   ismetmazlum@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Doktor Öğretim Üyesi Dilhun AYAYDIN 

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma alanları: İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku

tel    0 312 233 10 00 / 7819
oda   A Blok No: 504
mail   dilhunayaydin@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Ar. Gör. Ayşe Merve BELGE 

Doktora: Devam Ediyor

Çalışma alanları: Medeni Hukuk

tel    0 312 233 10 00 / 7829
oda   A Blok No: 510
mail   aysemervebelge@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Ar. Gör. Nihal KOŞER 

Doktora: Devam Ediyor

Çalışma alanları: Ticaret Hukuku

tel    0 312 233 10 00 / 7830
oda   A Blok No: 511
mail   nihalgungelen@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Ar. Gör. Aziz Erman BAYRAM

Doktora: Devam Ediyor

Çalışma alanları: Medeni Hukuk 

tel    0 312 233 10 00 / 7806
oda   A Blok No: 409
mail   azizermanbayram@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Ar. Gör. Hilal DÜZENLİ 

Doktora: Devam Ediyor

Çalışma alanları: Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

tel    0 312 233 10 00 / 7811
oda   A Blok No: 414
mail   hilalduzenli@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Ar. Gör. Ceren DAMAR ŞENEL

Görevine canı pahasına bağlı, haksızlığa boyun eğmeyen, dürüst, ilkeli, gelecek vaad eden değerli akademisyen, hukukçu….

Ceren DAMAR ŞENEL, yaşamına yön veren tüm ideal ve değerlerle aramızda yaşamaya devam edecektir…

Adı Soyadı: Ar. Gör. Müberra KORKMAZ 

Doktora: Devam Ediyor

Çalışma alanları: Hukuk Tarihi

tel    0 312 233 10 00 / 7831
oda   A Blok No: 512
mail   muberrakorkmaz@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Ar. Gör. Setenay BAYTEMİR 

Doktora: Devam Ediyor

Çalışma alanları: Roma Hukuku

tel    0 312 233 10 00 / 7810
oda   A Blok No: 413
mail   setenaybaytemir@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Ar. Gör. Zeynep İSTEMİ

Doktora: Devam Ediyor

Çalışma alanları: Milletlerarası Özel Hukuku

tel    0 312 233 10 00 / 7807
oda   A Blok No: 410
mail   zeynepistemi@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Ar. Gör. Cansu KILIÇ BAŞOĞLU

Doktora: Devam Ediyor

Çalışma alanları: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

tel    0 312 233 10 00 / 7809
oda   A Blok No: 412
mail   cansukilic@cankaya.edu.tr 
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV

Adı Soyadı: Ar. Gör. Burak ERDEM 

Doktora: Devam Ediyor

Çalışma alanları: Anayasa Hukuku 

tel    0 312 233 10 00 / 7808
oda   A Blok No: 411
mail   burakerdem@cankaya.edu.tr
ders   Haftalık Ders Programı
cv   CV