×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

CEREN DAMAR ŞENEL II. GENÇ BİLİM İNSANLARI

SEMPOZYUMU

Adalet, eşitlik, hakkaniyet değerlerine dayanan bir hukuk anlayışını benimsemiş olan meslektaşımız Ceren Damar Şenel adına her yıl düzenli olarak yapılması planlanan sempozyumun ikincisi, 4-5 Kasım 2021’de online olarak gerçekleştirilecektir.

Sempozyum; hukuk alanında lisansüstü öğrenim gören veya öğrenimini tamamlamış araştırmacılar ile doktor öğretim üyelerinin katılımına açıktır.

Sempozyumun amacı, hukuk alanında ortaya çıkan güncel gelişmelerin ve meselelerin tüm yönleriyle ele alınarak çözüm önerilerinin tartışılmasını sağlamaktır.

Sempozyuma katılmak isteyenlerin, en fazla 500 kelimeden oluşan bildiri özetlerini en geç 10 Ağustos 2021 tarihine kadar cerendamarsenelbilimseltoplanti@cankaya.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Bildiri özetleri; bildiri başlığı, bildirinin amacı, olası sonuçları ve özgün yönü hususlarına dair kısa açıklamalarla birlikte bildiri sahibinin adı, unvanı ve iletişim bilgilerini içermelidir. Bildiri özetleri Bilim Kurulu üyeleri tarafından, yazar ismi kapatılarak değerlendirilecek olup sempozyum programı 6 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecektir. Bildirilerin tam metni Ceren Damar Şenel II. Genç Bilim İnsanları Sempozyumu Bildiri Metinleri Kitabında yayınlanacaktır.

Sempozyumda sunulan bildirilerin tam metinlerinin, 5’er anahtar kelime ve 250’şer kelimeden oluşacak Türkçe ve İngilizce özetleri ile birlikte, 13 Aralık 2021 tarihine kadar cerendamarsenelbilimseltoplanti@cankaya.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Bildirilerin tam metninde geçerli olan yazım kuralları aşağıda yer almaktadır:

 

Bildiri Tam Metin Yazım Kuralları

Atıf Kuralları

1.Tek yazarlı kitap ya da makale

Kitap: Yazarın adı soyadı, kitabın adı, çeviri ise çevirenin adı soyadı (çev.:), varsa cilt (c.), birden fazla basılmış ise baskı sayısı, basım yeri, yayınevi, yayın tarihi, sayfa numarası (s.).

Makale: Yazarın adı soyadı, “makalenin adı”, yayınlandığı dergi, cilt (C:), sayı (No:), (yıl), sayfa numarası (s.)

2. İki yazarlı kitap ya da makale

Kitap: Yazarın adı soyadı ve yazarın adı soyadı, kitabın adı, çeviri ise çevirenin adı soyadı, (çev.:), varsa cilt (c.), birden fazla basılmış ise baskı sayısı, basım yeri, yayınevi, yayın tarihi, sayfa numarası (s.).

Makale: Yazarın adı soyadı ve yazarın adı soyadı, “makalenin adı”, yayınlandığı dergi, cilt (C:),

sayı (No:), (yıl), sayfa numarası (s.).

3. Üç yazarlı kitap ya da makale

Kitap: Yazarın adı soyadı, yazarın adı soyadı ve yazarın adı soyadı, kitabın adı, çeviri ise çevirenin adı soyadı (çev.:), varsa cilt (c.), birden fazla ise baskı sayısı, basım yeri, yayınevi, yayın tarihi, sayfa numarası (s.).

Makale: Yazarın adı soyadı, yazarın adı soyadı ve yazarın adı soyadı, “makalenin adı”, yayınlandığı dergi, cilt (C:), sayı (No:), (yıl), sayfa numarası (s.).

4. Üçten fazla yazarlı kitap ya da makale

Kitap: Yazarın adı soyadı et al., kitabın adı, çeviri ise çevirenin adı soyadı (çev.:), varsa cilt (c.), birden fazla basılmış ise baskı sayısı, basım yeri, yayınevi, yayın tarihi, sayfa numarası (s.).

Makale: Yazarın adı soyadı et al., “makalenin adı”, yayınlandığı dergi, cilt (C:), sayı (No:), (yıl), sayfa numarası (s.).

5. Arşiv belgeleri: Arşivin adı, tasnif adı, başlık, numara (No:), tarih.

6. Yazarı belli olmayan resmi ya da özel yayınlar, raporlar vb: Yayının adı, basım yeri, yayınlayan, yayın tarihi, sayfa numarası (s.).

7. Derleme yayınlar: Atıf yapılan bölüm ya da makalenin yazarının adı soyadı, “makale ya da bölümün adı”, derleme kitabın adı, derleyenin adı soyadı (der.), çeviri ise çevirenin adı soyadı (çev.:), varsa cilt (c.), birden fazla basılmış ise baskı sayısı, basım yeri, yayınevi, yayın tarihi, sayfa numarası (s.).

8. İnternetten alınan kaynaklara atıf: Biliniyorsa yazarın adı soyadı, varsa güncelleştirme tarihi, “kaynağın başlığı”, internet adresi, belgeye son ulaşım tarihi, (parantez içinde), sayfa numarası (s.).

9. Dipnotlarda ikinci defa gösterilen aynı kaynaklar için; sadece yazarın soyadı veya meşhur adı, eserin kısa adı, cilt ve sayfa numarası yazılır.

10. Kaynakçada yazar soyadı başa alınmalı, diğer bilgiler aynı şekilde verilmelidir. Kullanılan kaynak makale ise makalenin ilk ve son sayfası belirtilmelidir.

 

DÜZENLEME KURULU

Doç. Dr. Gamze TURAN BAŞARA

Dr. Öğr.Üyesi Eser US DOĞAN

Dr. Öğr.Üyesi Cem Duran UZUN

Arş. Gör. Ayşe Merve BELGE

Arş. Gör. Nihal KOŞER

Arş. Gör. Müberra KORKMAZ

Arş. Gör. Burak ERDEM

Arş. Gör. Cansu KILIÇ BAŞOĞLU

 

BİLİM KURULU *

Doç. Dr. Cavid ABDULLAHZADE Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL TED Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme

Doç. Dr. Bülent ALGAN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku

Prof. Dr. Kadir ARICI Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Prof. Dr. Ali Sabih ARKAN Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku

Doç. Dr. Muhittin ASTARLI Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Prof. Dr. Oğuz Sadık AYDOS Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk

Doç. Dr. Emel BADUR Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk

Doç. Dr. Uğur BAYILLIOĞLU Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk

Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk

Prof. Dr. Mertol CAN Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku

Prof. Dr. Talat CANBOLAT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Prof. Dr. İ. Sahir ÇÖRTOĞLU Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk

Prof. Dr. Mehmet DEMİR Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk

Doç. Dr. Yasemin DURAK Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk

Doç. Dr. Gökhan ERBAŞ Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Doç. Dr. Cenker GÖKER Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk

Doç. Dr. Kürşat GÖKTÜRK Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku

Prof. Dr. Serdar GÜLENER Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Prof. Dr. Nadi GÜNAL Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Roma Hukuku

Prof. Dr. Seldağ GÜNEŞ PESCHKE Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Karşılaştırmalı Hukuk

Prof. Dr. Devrim GÜNGÖR Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Prof. Dr. Hasan İŞGÜZAR Yozgat Bozok Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk

Doç. Dr. Elvan KEÇELİOĞLU Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Doç. Dr. Ayşe Dilşad KESKİN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk

Prof. Dr. Muharrem KILIÇ Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Prof. Dr. Ahmet M. KILIÇOĞLU Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk

Doç. Dr. Nesibe KURT KONCA Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Prof. Dr. Cemal OĞUZ Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk

Doç. Dr. H. Tolunay OZANEMRE YAYLA Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk

Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku

Doç. Dr. Seda ÖRSTEN ESİRGEN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türk Hukuk Tarihi

Prof. Dr. Demet ÖZDAMAR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk

Prof. Dr. Doğan SOYASLAN Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Prof. Dr. Feriha Bilge TANRIBİLİR Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku

Prof. Dr. Süha TANRIVER Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Doç. Dr. Gamze TURAN BAŞARA Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk

Prof. Dr. Mehmet TURHAN Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku

Doç. Dr. İştar URHANOĞLU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Prof. Dr. Gülriz UYGUR Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi

Doç. Dr. Burçak YILDIZ Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku

Doç. Dr. Dilşat YILMAZ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku

Prof. Dr. Aynur YONGALIK Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku

* Soyadı alfabetik sıraya göre sıralanmıştır.