HADUM

HADUM 2015-07-01T12:16:26+00:00

Hukuk Araştırma, Danışma ve Uygulama Merkezi, Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulmuştur.HADUM’un amacı, Hukuk Fakültesi öğrencilerinin araştırma ve uygulamaya yönelik çalışmalarında destek olmak, doküman sağlamak, hukukî danışma, yol göstermek gibi uygulamaya yönelik değerlendirme ortamı sağlamaktır. Ayrıca, üniversite içinden ve dışından her türlü kamu, tüzel ve gerçek kişilere, istek halinde bilimsel veya uygulamaya yönelik konularda Merkez bünyesinde oluşturulan Yönetim Kurulu veya danışmanlarca mütalaa verir. Tarafların anlaşmaları halinde Merkez bünyesindeki gerekli niteliğe sahip yönetim kurulu üyesi veya danışmandan bir veya birkaçı hakem olarak görevlendirilebilir. Merkez, dava takiplerinde görevlendirilmiş avukatlara doküman sağlar ve danışmanlık yapar.

HADUM'un sitesine burdan ulaşabilirsiniz.