Etkinlikler

Etkinlikler 2017-12-25T10:53:24+00:00
 • Fakültemiz öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Emel Badur 18-20 Aralık 2017 tarihleri arasında düzenlenen “İnfaz Sisteminde Çocuklar; Riskler, Yaklaşımlar ve Alternatif
  Modeller” başlıklı çalıştaya katılmıştır
 • Fakültemiz öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Şirin GÜVEN 10-11-12 Mayıs 2012 tarihlerinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı tarafından organize edilen “Yeni 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu Beklerken” adlı sempozyumda “6102 Sayılı TTK’nun Haksız Rekabete Dair Hükümlerinin Amacı ve Koruduğu Menfaatler Çerçevesinde Dürüst ve Bozulmamış Rekabet” başlıklı tebliği sunmuştur.
 • Fakültemiz öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Emel BADUR 18 Mayıs 2012 tarihinde Ankara Barosu   tarafından organize edilen “Şiddetin Önlenmesi Alanındaki Güncel Gelişmeler” adlı sempozyumda   “Türk Hukuku’nda Aile İçi Şiddetin Önlenmesi” başlıklı tebliği sunmuştur.
 • Fakültemiz Ar. Gör. Gamze TURAN BAŞARA 18 Mayıs 2012 tarihinde Ankara Barosu tarafından organize edilen “Şiddetin Önlenmesi Alanındaki Güncel Gelişmeler” adlı sempozyumda “Alman Hukuku’nda Şiddetin Önlenmesi” başlıklı tebliği sunmuştur.
 • Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet TURHAN 24 Mayıs 2012 tarihinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafından organize edilen “Türkiye’de Anayasa Yapım Süreci ve Sivil-Asker İlişkileri” adlı konferansta “Anayasa’da Egemenliği Kullanmaya Yetkili Organlar” başlıklı tebliği sunmuştur.
 • Fakültemiz öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Şirin GÜVEN 3 Ekim 2013 tarihinde Ankara Barosu tarafından düzenlenen “Mesleki Eğitim Toplantıları” bünyesinde Sincan Adliyesi Konferans Salonu’nda “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Genel Değerlendirmesi” adlı tebliği sunmuştur.
 • Fakültemiz Ar. Gör. Ali ACAR 3 Ekim 2013 tarihinde Ankara Barosu tarafından düzenlenen “Kanun Yapım Tekniği ve Torba Kanun Uygulaması” adlı çalıştayda Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde “Torba Kanun Uygulaması ve Hukuk Teorisi” adlı tebliği sunmuştur.
 • Fakültemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Doğan SOYASLAN 20-24 Nisan 2014 tarihlerinden Cezayir Blida 2 Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde “Türk Ceza Hukuku’nun Gelişimi ve İnsan Hakları” konulu tebliği sunmuştur.
 • Fakültemiz öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Şirin GÜVEN, 25-26 Nisan 2014 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, İsviçre Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği “Telekomünikasyon ve Tüketicinin Korunması” konulu “15. Türkiye-İsviçre Hukuk Günleri’nde, “Ana Şirket-Yavru Şirket İlişkisi Çerçevesinde Rekabet Hukuku İhlalinden Doğan Sorumluluğa İlişkin Bazı Meseleler” adlı tebliği sunmuştur.