Medeni Hukuk I (2. grup) Dersine Ait Pratik Çalışma Duyurusu

MEDENİ HUKUK I (2. GRUP) DERSİNİN 01.12.2017 CUMA GÜNÜ 13.00-15.00 SAATLERİ ARASINDA PRATİK ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR.

VİZE MAZERET SINAV PROGRAMI

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  VİZE MAZERET SINAV PROGRAMI

İdari Yargı Hukuku dersine ait pratik çalışma duyurusu

DÖNEM SONUNA KADAR (EN SON 22 ARALIK OLMAK  ÜZERE) HER PAZARTESİ SAAT 09.30- 11.30 ARASINDA PRATİK ÇALIŞMA YAPILACAKTIR.

10. YILINDA MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA SEMPOZYUM

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

ONUNCU YILINDA MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN

(7-8 Aralık 2017, Ankara)

 

7 ARALIK 2017 Perşembe

08.30-10.00: Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU (Çankaya Üniversitesi Rektörü)

Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU (Türkiye Barolar Birliği Başkanı)

İsmail Rüştü CİRİT (Yargıtay Başkanı)

10.00-10.15: Çay/Kahve İkramı

I.OTURUM: KANUNLAR İHTİLÂFI HUKUKUNUN GENEL MESELELERİ (10.15-12.00)

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Tuğrul ARAT (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)

 • Prof. Dr. Bilgin TİRYAKİOĞLU (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi): Uluslararası Özel Hukukta Zamanaşımı
 • Prof. Dr. Esra DARDAĞAN KİBAR (Ankara Üniversitesi): Güncel Gelişmeler Işığında Atıf Sorununa Bakış Denemesi
 • Prof. Dr. Hatice ÖZDEMİR KOCASAKAL (Galatasaray Üniversitesi): Doğrudan Uygulanan Kurallar
 • Doç. Dr. Cemile DEMİR GÖKYAYLA (Bilgi Üniversitesi): Yeniden Kamu Düzeni
 • Yrd. Doç. Dr. Candan YASAN TEPETAŞ (Bilgi Üniversitesi): Statü Değişikliğinden Kaynaklanan Problemler: MÖHUK m. 3’ün Değerlendirilmesi

12.00-13.30: Öğlen Yemeği

II. OTURUM: ÖZEL BAĞLAMA KURALLARI-I (13.30-14.40)

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Nuray EKŞİ (Yeditepe Üniversitesi)

 • Prof. Dr. Feriha Bilge TANRIBİLİR (Çankaya Üniversitesi): MÖHUK- Mirasa İlişkin Meseleler ve Uygulama
 • Yrd. Doç. Dr. F. Elif ÇELİK (Ufuk Üniversitesi): MÖHUK m.13/1 Uyarınca Evlenme Ehliyet ve Şartlarına Uygulanacak Hukuk
 • Dr. Barış TEKSOY (Ankara Üniversitesi): Türk Kanunlar İhtilâfı Hukukunda Tüzel Kişiler ve MÖHUK’un 9. Maddesi

14.40-14.55: Ara (Çay-Kahve İkramı)

III. OTURUM: MİLLETLERARASI USUL HUKUKU I (14.55-16.55)

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Bilgin TİRYAKİOĞLU (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi)

 • Prof. Dr. Işıl ÖZKAN (Yaşar Üniversitesi): Adil Yargılanma Hakkı’nın Uluslararası Özel Hukuka Etkisi
 • Prof. Dr. Nuray EKŞİ (Yeditepe Üniversitesi): Yabancı Vesayet Kararlarının Tanınmasında Karşılaşılan Sorunlar
 • Prof. Dr. Vahit DOĞAN (Antalya Bilim Üniversitesi): Milletlerarası Usul Hukukuna İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi-Eksiklikler (Derdestlik, Geçici Hukukî Koruma Tedbirleri)
 • Doç. Dr. Rifat ERTEN (Ankara Üniversitesi): Türklerin Kişi Hallerine İlişkin Davalarda Yetki- Usulî Meseleler

 

8 ARALIK 2017 CUMA

09.30-10.00 Çay/Kahve İkramı

IV. OTURUM: ÖZEL BAĞLAMA KURALLARI-II VE MİLLETLERARASI USUL HUKUKU III (10.00-12.00)

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Işıl ÖZKAN (Yaşar Üniversitesi)

 • Prof. Dr. Sibel ÖZEL (Marmara Üniversitesi): İmalatçının Sorumluluğu
 • Prof. Dr. Bahadır ERDEM (İstanbul Üniversitesi): Fikrî Haklar
 • Prof. Dr. Pelin GÜVEN (Kocaeli Üniversitesi): Rekabetin Engellenmesi
 • Yrd. Doç. Dr. Gülce GÜMÜŞLÜ TUNÇAĞIL (Çankaya Üniversitesi): Uluslararası Havayolu Taşımacılığından Doğan Taşıyıcının Sorumluluğuna MÖHUK 24, 29 ve 34. Maddelerin Uygulanabilirliği Meselesi

12.00-13.30: Öğlen Yemeği

V. OTURUM: MİLLETLERARASI USUL HUKUKU IV (13.30-15.30)

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Vahit DOĞAN (Antalya Bilim Üniversitesi)

 • Doç. Dr. Banu ŞİT KÖŞGEROĞLU (Hacettepe Üniversitesi): Yargıtay Kararları Işığında Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi
 • Yrd. Doç. Dr. Kâzım Sedat SİRMEN (Ankara Üniversitesi): 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK)’da Yer Alan Yabancı Devletin Yargı Muafiyetine İlişkin Düzenlemenin Yargı Kararlarındaki Yeri
 • Yrd. Doç. Dr. Gülüm ÖZÇELİK (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi): MÖHUK m.48 Uyarınca Yabancıların Teminat Yatırma Yükümlülüğü
 • Yrd. Doç. Dr. Aslı BAYATA CANYAŞ (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi): Tenfizi İstenen Yabancı Mahkeme Kararının Bir Türk Mahkemesi Kararı ile Çelişmesinin Sonuçları
 • Yrd. Doç. Dr. Uğur TÜTÜNCÜBAŞI (Dokuz Eylül Üniversitesi): Çekişmesiz Yargı Kararlarının Türk Hukukunda Tanınması
 • Yrd. Doç. Dr. Didem KAYALI (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi): Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Bağlamında Hakemlerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Meselesi

15.30-15.45: Ara (Çay-Kahve İkramı)

 

VI. OTURUM: ÖZEL BAĞLAMA KURALLARI-II VE MİLLETLERARASI USUL HUKUKU II  (15.45-17.15)

OTURUM BAŞKANI:  Seracettin GÖKTAŞ (Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı)

 • Doç. Dr. Musa AYGÜL (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi): Yabancı Unsurlu İş Hukuku İhtilafları ile İlgili Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi
 • Yrd. Doç. Dr. Arzu ALİBABA (Doğu Akdeniz Üniversitesi): MÖHUK m.24 Bağlamında Hukuk Seçiminin Seçilecek Hukuk Bakımından Sınırlandırılması
 • Yrd. Doç. Dr. Mesut AYGÜN (Anadolu Üniversitesi): MÖHUK m.24/4 Uyarınca En Sıkı İlişkili Hukuk ve Değişiklik Önerisi
 • Yrd. Doç. Dr. Doğa ELÇİN (Atılım Üniversitesi): Zayıf Tarafın Korunmasını Amaçlayan Özel Milletlerarası Yetki Kuralları
 • Yrd. Doç. Dr. Nimet ÖZBEK (Ankara Üniversitesi): Geçici Hukukî Koruma Tedbirleri

Ticaret Hukuku III dersine ait pratik çalışma duyurusu

Ticaret Hukuku III dersi (iki şube birlikte) Pratik Çalışması,
10 Kasım 2017 Cuma günü saat 14.00’da 410 no’lu sınıfta yapılacaktır.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Vize Sınav Programı

Sınav programı için burayı tıklayınız