Değerli öğrencilerimiz; geleceğin değerli hukukçuları,

Hukukçu olma amacınızın ilk basamağı olan Hukuk Fakültesi’ne hoş geldiniz. Demokratik ve laik temeller üzerine kurulan ülkemize güçlü hukuk nosyonuna sahip insanlar yetiştirmeyi amaçlayan Fakültemiz çatısı altında sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Kurulduğu ilk günden itibaren çağdaş bir eğitim vermeyi amaçlayan Üniversitemizin en önemli bölümlerinden biri olan Hukuk Fakültesinin amacı, teoriye hâkim, teoriyi pratiğe uygulama becerisini kazanmış, donanımlı, ahlaklı, hukukun üstünlüğü ile insan haklarını savunan, adil, çağdaş hukukçuların yetişmesidir. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, kaliteli öğretim üyeleri ile geleceğin donanımlı hukukçularını yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Hukuk Fakültemiz, yetiştirdiği hukukçularla (hakim, avukat, savcı, noter, akademisyen, hukuk müşaviri vb.) ülkemize değer katarken geleceğine de yön vermektedir. Bilginin altın değerinde olduğu 21. yüzyılda, bilginin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak üzere konferans, panel, sanal duruşma yarışmaları gibi birçok etkinlik yapılarak öğrencilerimiz geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaktadır.

İlk yıldan itibaren sadece hukuk bilgisi değil uygulaması da öğretilen Fakültemiz, öğrencilerine sunduğu geniş sosyal imkânlarıyla fark yaratmaktadır. Öğrenci kulüpleri, mezunlar dernekleri, spor tesisleri gibi sosyal etkinliklere önem veren Üniversitemizde siz de kendinizi ayrıcalıklı hissedeceksiniz.

Öğrenim hayatınız boyunca öğretim elemanları ile hukuki konularda temas halinde olmanızı ve okul imkânlarından en iyi şekilde yararlanmanızı tavsiye eder; öğrenim hayatınızda başarılar dilerim.

Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU
Dekan (Uhdesinde)