Ana Bilim Dalları

Ana Bilim Dalları2018-01-03T08:00:46+00:00

AKADEMİK KADRO 

ÖZEL HUKUK

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Prof.Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU
Yrd. Doç. Dr. G. Çağlar ÇOPUROĞLU
Arş.Gör. Ceren DAMAR

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Prof.Dr. İbrahim Sahir ÇÖRTOĞLU
Prof. Dr. Cemal OĞUZ
Yrd. Doç. Dr. Emel BADUR
Yrd. Doç. Dr. Tolunay OZANEMRE YAYLA
Yrd. Doç. Dr. Gamze Turan BAŞARA
Arş. Gör. Ayşe Merve BELGE
Arş. Gör. Aziz Erman BAYRAM

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.Nesibe KURT KONCA
Arş.Gör. İsmet MAZLUM

Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Prof. Dr. Feriha Bilge TANRIBİLİR
Yrd.Doç.Dr. Gülce GÜMÜŞLÜ TUNÇAĞIL

Roma Hukuku Anabilim Dalı

Arş. Gör. Setenay BAYTEMİR

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Prof.Dr.Mertol CAN
Yrd. Doç. Dr.Şirin GÜVEN
Arş.Gör. Belin KÖROĞLU ÖLMEZ
Arş.Gör. Nihal KOŞER

KAMU HUKUKU

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Prof.Dr. Mehmet TURHAN
Yrd.Doç.Dr. Cem Duran UZUN
Arş.Gör. Uraz BULUT

Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı

Prof.Dr. Doğan SOYASLAN
Yrd.Doç.Dr. A.Uğur ERİŞ
Yrd.Doç.Dr.Elvan KEÇELİOĞLU
Yrd.Doç. Dr. Burcu ERTEM
Arş. Gör. Hilal DÜZENLİ

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı

Arş.Gör Ali ACAR

Hukuk Tarihi Anabilim Dalı

Arş.Gör.Müberra KORKMAZ

İdare Hukuku Anabilim Dalı

Yrd.Doç.Dr. Eser US
Öğrt. Gör.Dr. Dilhun AYAYDIN
Arş.Gör. Zeynep Nihal AYDINOĞLU

Mali Hukuk Anabilim Dalı

Prof.Dr. Nurettin BİLİCİ
Arş.Gör.Dr. Begüm DİLEMRE ÖDEN

Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı

Doç.Dr. Uğur BAYILLIOĞLU