2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

TEK DERS SINAV PROGRAMI

 

 

GÜNLER

 

11:00 13:00

15:00

 

25.11.2019

 

 

Ticaret Hukuku I

Ticaret Hukuku III

 

 

Medeni Usul Hukuku /

Medeni Usul Hukuku II

 

 
 

26.11.2019

 

   

Devletler Özel Hukuku II

 

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II