ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

2019-2020 GÜZ DÖNEMİ

ZORUNLU DERS

İnsan Haklarının Kavramsal ve Hukuki Boyutu 

Prof. Dr. Mehmet TURHAN

Hukukta Yöntem 

Prof. Dr. İ. Sahir ÇÖRTOĞLU

SEÇMELİ DERSLER

 

İş Hukukunun Temel Kavramları

Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU

 

 

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Prof. Dr. Süha TANRIVER

İrtifak Hakları

Prof. Dr. Cemal OĞUZ

Uluslararası Ticari Tahkim

Prof. Dr. Feriha Bilge TANRIBİLİR

Can Sigortaları

Prof. Dr. Mertol CAN

Üçlü Borç İlişkileri

Doç. Dr. Emel BADUR

Kanun Yolları

Doç. Dr. Nesibe KURT KONCA

Tüketicinin Korunması Hukuku

Doç. Dr. Gamze TURAN BAŞARA

Kusursuz Sorumluluk

Dr. Öğr. Üyesi H. Tolunay OZANEMRE YAYLA

Haksız Rekabet ve Reklam Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi Şirin GÜVEN

Ölüme Bağlı Tasarruflar

Prof. Dr. Bilge ÖZTAN

Kira Sözleşmesi

Prof. Dr. Erzan ERZURUMLUOĞLU

Sigorta Hukukunda Zenginleşme Yasağı

Prof. Dr. Fırat ÖZTAN

SEMİNER

Prof. Dr. Erzan ERZURUMLUOĞLU

Prof. Dr. Bilge ÖZTAN

Prof. Dr. Fırat ÖZTAN

ÖZEL HUKUK DOKTORA PROGRAMI

2019-2020 GÜZ DÖNEMİ

ZORUNLU DERS

Hukukta Değer Teorisi 

Prof. Dr. İbrahim Sahir ÇÖRTOĞLU

 

SEÇMELİ DERSLER

 

Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Tahkim

Prof. Dr. Süha TANRIVER

 

 

 

İş Görme Sözleşmeleri

Prof. Dr. Cemal OĞUZ

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi

Prof. Dr. Feriha Bilge TANRIBİLİR

Adi Şirketler

Prof. Dr. Mertol CAN

Evliliğin Genel Hükümleri

Prof. Dr. Bilge ÖZTAN

Borçlunun Temerrüdü ve Hukuki Sonuçları

Prof. Dr. Erzan ERZURUMLUOĞLU

Çek Hukuku

Prof. Dr. Fırat ÖZTAN

SEMİNER

Doç. Dr. Emel BADUR

Doç. Dr. Nesibe KURT KONCA