KAMU HUKUKU DOKTORA PROGRAMI

2019-2020 GÜZ DÖNEMİ

ZORUNLU DERS

Hukuka Aykırılık 

Prof. Dr. Doğan SOYASLAN

SEÇMELİ DERSLER

 

Hükümet Sistemleri I

Prof. Dr. Mehmet TURHAN

 

 

Kamu Maliyesinin Sorunları

Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ

Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma

Doç. Dr. Uğur BAYILLIOĞLU

Ceza Hukukunda Taksirli Suçlar

Doç. Dr. Elvan KEÇELİOĞLU

Kriminolojik Açıdan Suç ve Ceza Politikası

Prof. Dr. Mustafa Tören YÜCEL

SEMİNER

Dr. Öğr. Üyesi Eser US

KAMU HUKUKU YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

2019-2020 GÜZ DÖNEMİ

ZORUNLU DERS

İnsan Haklarının Kavramsal ve Hukuki Boyutu 

Prof. Dr. Mehmet TURHAN

Hukukta Yöntem

Prof. Dr. İ. Sahir ÇÖRTOĞLU

SEÇMELİ DERSLER

 

Suç Genel Teorisi

Prof. Dr. Doğan SOYASLAN

 

 

Avrupa Birliği Vergi Sistemi

Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ

Uluslararası Hukukun Güncel Sorunları

Doç. Dr. Uğur BAYILLIOĞLU

Ceza Muhakemesi Evreleri

Dr. Öğr. Üyesi Ali Uğur ERİŞ

İdare Hukukunun Temel İlkeleri

Dr. Öğr. Üyesi Eser US

Kamu Hukukunun Temelleri

Dr. Öğr. Üyesi İlker KILIÇ

Siyasi Partiler Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi Cem Duran UZUN

Tıp Ceza Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi Burcu ERTEM

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Funda KILIÇ

Vergilendirmenin Anayasal İlkeleri

Dr. Öğr. Üyesi Begüm DİLEMRE ÖDEN

Anayasa Değişikliklerinin Yargısal Denetimi

Dr. Öğr. Üyesi Ali ACAR

SEMİNER

 Öğr. Gör. Dr. Dilhun AYAYDIN