Fakültemiz bünyesinde 2. Kurgusal Duruşma Yarışması düzenlenecektir.

Yarışma takvimi, kurallar ve olay metni linki aşağıda sunulmuştur.

YARIŞMA TAKVİMİ

26 Kasım 2018 Pazartesi- Dosyaların Teslimi

10 Aralık 2018 Pazartesi- Dosya Sonuçlarının İlanı

17 Aralık 2018 Pazartesi (Saat 14.00)- Sözlü Aşama

KURALLAR

  1. Hukuk Fakültesi 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri yarışmaya katılabilir.
  2. Takımlar en az üç, en çok dört asıl ve bir yedek üyeden oluşabilir. Her bir takımda 3. veya 4. sınıftan bir öğrenci bulunmak zorundadır.
  3. Kurgusal Duruşma Yarışması’na katılan takımlar, davacı ve davalı taraf dilekçelerini usul kanunları ve ilgili mevzuata uygun olarak ayrı ayrı dosyalar halinde hazırlamalıdır. Dosyalar A4 kâğıdına, 2,5 cm kenar boşlukları bırakılarak düzenlenmelidir. Yazımda Türkçe karakter kullanılmalı ve imla kurallarına uyulmalıdır. Metinler, Times New Roman karakteri, 12 punto ve 1,5 satır aralığı kullanılarak hazırlanmalıdır. Dipnotlarda Times New Roman karakteri, 10 punto ve tek satır aralığı uygulanmalıdır. Davacı ve davalı taraf için ayrı ayrı hazırlanacak dosyalar, her bir dosya için toplam yirmi sayfayı geçmemelidir. Hazırlanan dosyalar, her bir dosya için üç nüsha olarak teslim edilmelidir.
  4. Dosyalar 26 Kasım 2018 Pazartesi saat 16.00’ya kadar Hukuk Fakültesi Dekanlığına basılı olarak teslim edilmelidir. Ayrıca, kurgusaldurusma2018@cankaya.edu.tr adresine mail olarak da gönderilmelidir.
  5. Sözlü aşama başlamadan evvel dosyadan en yüksek puanı alan iki takım arasında çekilecek kura sonucuna göre takımlar, davacı ve davalı taraftaki yerlerini alacaklardır.

Olay metni Linki: 2. Kurgusal Duruşma Yarışması Olay Metni