1. Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 31. maddesine göre tezli yüksek lisans programındaki her öğrenci için üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanının en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla belirlediği tez konusunun da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Sosyal Bilimler Enstitüsüne önerilmesi gerekmektedir. Bu nedenle ÇÜ. SBE. Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Yüksek Lisans programlarına 2017-2018 güz döneminde kaydolan öğrencilerin tez danışmanı ataması yapılabilmesi için ilgili bölümlere başvurmaları gerekmektedir.
2. Yüksek Öğretim Kurulunun Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programının açılması ve Yürütülmesine Dair İlkelerine göre yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına tez danışmanlığının üst sınır 12(on iki)’dir. Bu itibarla 2017-2018 güz döneminde kaydolan öğrencilerin talepleri Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinin azami tez danışmanlık yükleri dikkate alınarak değerlendirilecektir.

2018-03-02T07:57:55+00:00