ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

ONUNCU YILINDA MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN

(7-8 Aralık 2017, Ankara)

 

7 ARALIK 2017 Perşembe

08.30-10.00: Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU (Çankaya Üniversitesi Rektörü)

Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU (Türkiye Barolar Birliği Başkanı)

İsmail Rüştü CİRİT (Yargıtay Başkanı)

10.00-10.15: Çay/Kahve İkramı

I.OTURUM: KANUNLAR İHTİLÂFI HUKUKUNUN GENEL MESELELERİ (10.15-12.00)

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Tuğrul ARAT (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)

 • Prof. Dr. Bilgin TİRYAKİOĞLU (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi): Uluslararası Özel Hukukta Zamanaşımı
 • Prof. Dr. Esra DARDAĞAN KİBAR (Ankara Üniversitesi): Güncel Gelişmeler Işığında Atıf Sorununa Bakış Denemesi
 • Prof. Dr. Hatice ÖZDEMİR KOCASAKAL (Galatasaray Üniversitesi): Doğrudan Uygulanan Kurallar
 • Doç. Dr. Cemile DEMİR GÖKYAYLA (Bilgi Üniversitesi): Yeniden Kamu Düzeni
 • Yrd. Doç. Dr. Candan YASAN TEPETAŞ (Bilgi Üniversitesi): Statü Değişikliğinden Kaynaklanan Problemler: MÖHUK m. 3’ün Değerlendirilmesi

12.00-13.30: Öğlen Yemeği

II. OTURUM: ÖZEL BAĞLAMA KURALLARI-I (13.30-14.40)

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Nuray EKŞİ (Yeditepe Üniversitesi)

 • Prof. Dr. Feriha Bilge TANRIBİLİR (Çankaya Üniversitesi): MÖHUK- Mirasa İlişkin Meseleler ve Uygulama
 • Yrd. Doç. Dr. F. Elif ÇELİK (Ufuk Üniversitesi): MÖHUK m.13/1 Uyarınca Evlenme Ehliyet ve Şartlarına Uygulanacak Hukuk
 • Dr. Barış TEKSOY (Ankara Üniversitesi): Türk Kanunlar İhtilâfı Hukukunda Tüzel Kişiler ve MÖHUK’un 9. Maddesi

14.40-14.55: Ara (Çay-Kahve İkramı)

III. OTURUM: MİLLETLERARASI USUL HUKUKU I (14.55-16.55)

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Bilgin TİRYAKİOĞLU (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi)

 • Prof. Dr. Işıl ÖZKAN (Yaşar Üniversitesi): Adil Yargılanma Hakkı’nın Uluslararası Özel Hukuka Etkisi
 • Prof. Dr. Nuray EKŞİ (Yeditepe Üniversitesi): Yabancı Vesayet Kararlarının Tanınmasında Karşılaşılan Sorunlar
 • Prof. Dr. Vahit DOĞAN (Antalya Bilim Üniversitesi): Milletlerarası Usul Hukukuna İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi-Eksiklikler (Derdestlik, Geçici Hukukî Koruma Tedbirleri)
 • Doç. Dr. Rifat ERTEN (Ankara Üniversitesi): Türklerin Kişi Hallerine İlişkin Davalarda Yetki- Usulî Meseleler

 

8 ARALIK 2017 CUMA

09.30-10.00 Çay/Kahve İkramı

IV. OTURUM: ÖZEL BAĞLAMA KURALLARI-II VE MİLLETLERARASI USUL HUKUKU III (10.00-12.00)

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Işıl ÖZKAN (Yaşar Üniversitesi)

 • Prof. Dr. Sibel ÖZEL (Marmara Üniversitesi): İmalatçının Sorumluluğu
 • Prof. Dr. Bahadır ERDEM (İstanbul Üniversitesi): Fikrî Haklar
 • Prof. Dr. Pelin GÜVEN (Kocaeli Üniversitesi): Rekabetin Engellenmesi
 • Yrd. Doç. Dr. Gülce GÜMÜŞLÜ TUNÇAĞIL (Çankaya Üniversitesi): Uluslararası Havayolu Taşımacılığından Doğan Taşıyıcının Sorumluluğuna MÖHUK 24, 29 ve 34. Maddelerin Uygulanabilirliği Meselesi

12.00-13.30: Öğlen Yemeği

V. OTURUM: MİLLETLERARASI USUL HUKUKU IV (13.30-15.30)

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Vahit DOĞAN (Antalya Bilim Üniversitesi)

 • Doç. Dr. Banu ŞİT KÖŞGEROĞLU (Hacettepe Üniversitesi): Yargıtay Kararları Işığında Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi
 • Yrd. Doç. Dr. Kâzım Sedat SİRMEN (Ankara Üniversitesi): 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK)’da Yer Alan Yabancı Devletin Yargı Muafiyetine İlişkin Düzenlemenin Yargı Kararlarındaki Yeri
 • Yrd. Doç. Dr. Gülüm ÖZÇELİK (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi): MÖHUK m.48 Uyarınca Yabancıların Teminat Yatırma Yükümlülüğü
 • Yrd. Doç. Dr. Aslı BAYATA CANYAŞ (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi): Tenfizi İstenen Yabancı Mahkeme Kararının Bir Türk Mahkemesi Kararı ile Çelişmesinin Sonuçları
 • Yrd. Doç. Dr. Uğur TÜTÜNCÜBAŞI (Dokuz Eylül Üniversitesi): Çekişmesiz Yargı Kararlarının Türk Hukukunda Tanınması
 • Yrd. Doç. Dr. Didem KAYALI (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi): Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Bağlamında Hakemlerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Meselesi

15.30-15.45: Ara (Çay-Kahve İkramı)

 

VI. OTURUM: ÖZEL BAĞLAMA KURALLARI-II VE MİLLETLERARASI USUL HUKUKU II  (15.45-17.15)

OTURUM BAŞKANI:  Seracettin GÖKTAŞ (Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı)

 • Doç. Dr. Musa AYGÜL (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi): Yabancı Unsurlu İş Hukuku İhtilafları ile İlgili Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi
 • Yrd. Doç. Dr. Arzu ALİBABA (Doğu Akdeniz Üniversitesi): MÖHUK m.24 Bağlamında Hukuk Seçiminin Seçilecek Hukuk Bakımından Sınırlandırılması
 • Yrd. Doç. Dr. Mesut AYGÜN (Anadolu Üniversitesi): MÖHUK m.24/4 Uyarınca En Sıkı İlişkili Hukuk ve Değişiklik Önerisi
 • Yrd. Doç. Dr. Doğa ELÇİN (Atılım Üniversitesi): Zayıf Tarafın Korunmasını Amaçlayan Özel Milletlerarası Yetki Kuralları
 • Yrd. Doç. Dr. Nimet ÖZBEK (Ankara Üniversitesi): Geçici Hukukî Koruma Tedbirleri
2017-11-29T10:54:15+00:00